Nervsystemet

Neuropati, nedsatt nervfunktion, är ganska vanligt vid diabetes. Efter 40 år med diabetes förekommer neuropati i någon form hos 70-90 procent av alla med diabetes.

Neuropati orsakas av att små nervtrådar delvis förstörs eftersom de inte tål den höga blodsockerhalten. Därför är det viktigt med en bra blodsockerkontroll. Det minskar risken för neuropati men är dessvärre ingen garanti för att man ska slippa det.

Neuropati kan orsaka smärtor som kan gå över spontant. Smärtlindrande läkemedel finns.

Det finns två former av diabetesneuropati:

  • Perifer neuropati är den vanligaste. Den märks oftast i underben och fötter. Händer, axlar och höfter kan också påverkas.
  • Autonom neuropati påverkar nerver som inte kan kontrolleras med viljan, till exempel hjärta, kärl och magtarmkanalen.

Ladda hem SSDF:s checklista för vilka undersökningar vid diabetes du har rätt att få gjorda. Ju tidigare förändringar upptäcks, desto större chans finns att fördröja och bromsa dem. 

 

 

Uppdaterad den 18 december 2019