Njurpåverkan - nefropati

Diabetesnefropati utvecklas smygande och man märker det inte själv i början. Det upptäcks med urinprov och blodprov.

Nefropati beror på att de små blodkärlen i njurarnas filtreringssystem har skadats av höga blodsockernivåer och högt blodtryck. Kroppens slaggprodukter kan inte filtreras bort som de borde. Protein, det vill säga äggvita, läcker ut i urinen. Kroppens försämrade förmåga att göra sig av med skadliga produkter ökar bland annat risken för hjärt- och kärlsjukdom.

Det första stadiet av nefropati är mikroalbuminuri. Det kan utvecklas till uremi, det vill säga njursvikt, vilket kräver dialys eller transplantation. 

Med förebyggande insatser har uremi bland personer med typ 1-diabetes minskat väsentligt. Med bättre medicinsk prevention och bromsad fetmautveckling hoppas man på en minskning även bland personer med typ 2-diabetes.

Precis som för att undvika andra komplikationer vid diabetes är det viktigt att hålla blodsockret på en acceptabel nivå. En god blodsockerkontroll kan minska riskerna för nefropati med över 50 procent, enligt vissa studier.

Minst lika viktigt är ett bra blodtryck. Se till att få blodtrycket kontrollerat minst två gånger om året, vid utvecklad nefropati ska det ske oftare. Tablettbehandling för att sänka blodtrycket ska sättas in vid minsta tecken på mikroalbuminuri, anser de flesta njurläkare.

På SSDF:s checklista ser du målvärdena för urinalbumin.

 

Uppdaterad den 17 december 2019