Tänder och mun

Två ansikten med leende munnar

Diabetes påverkar även mun och tänder. Personer med diabetes äter ofta, tar kanske flera sorters mediciner och har många gånger en förhöjd blodsockernivå.

Karies är vanligare hos personer med diabetes. Högt blodsocker påverkar tänder och tandkött som får minskad läkningsförmåga och ökad infektionskänslighet.

Infektionssjukdomen tandlossning (parodontit) och dess förstadium tandköttsinflammation (gingivit) är också vanligare hos personer med diabetes än hos befolkningen i övrigt. Tandlossningen hos diabetiker får ofta ett mer galopperande förlopp än hos friska personer.

Infektioner kan orsaka hyperglykemi eftersom infektionen innebär stress för kroppen som försvarar sig med att öka stresshormonerna som i sin tur höjer blodsockret.

Nedsatt munhälsa kan förebyggas genom:

  • Bra blodsockerkontroll 
  • Regelbundna kontroller hos tandläkare och tandhygienist
  • Användning av tandborste och tandtråd morgon och kväll
  • Rökstopp
  • Att motverka muntorrhet med salivutsöndrande tabletter/tuggummi

 

Uppdaterad den 29 april 2020