Krisreaktion efter diabetesdiagnos

Att få diagnosen diabetes innebär förändringar i vardagen men också förändringar av den egna självbilden. En kronisk sjukdom belastar alltid psyket på något sätt. Nedanstående faser gäller generellt i de flesta fall av krisbearbetning.

Chockfas

Två fundersamma kvinnorFörsta tiden efter diagnosen är påfrestande. Man försöker på olika sätt hålla verkligheten ifrån sig. Ofta försöker man skydda sig genom att till exempel intala sig att det nog går över, att ingenting har hänt.

Man förnekar den psykiska smärtan och ibland inträder en känslo-mässig förlamning som gör att man inte verkar bry sig. Inre kaos tar stor plats i psyket. Det gör att man inte är mottaglig för all information man får om diabetes. Chockfasen, även kallad akut fas, går oftast över efter några timmar.

Reaktionsfas

När man inte längre kan hålla verkligheten ifrån sig, utan blir tvungen att inse att det som hänt faktiskt har hänt, kommer reaktionsfasen. Då framträder den psykiska smärtan. Vanliga reaktioner är att man känner sig sorgsen, arg, övergiven och upplever skuld och självförakt. Man kan också få psykosomatiska symtom på grund av att det utsöndras mer stresshormon.

Det är viktigt att man under den här tiden, som brukar vara i 4-6 veckor, tillåts att känna det man känner för att kunna gå vidare i processen. Då minskar förnekandet och man tillåter sig att bearbeta smärtan istället för att stänga in den.

Bearbetningsfasen

I nästa fas bearbetar man det som hänt för att kunna acceptera det, även om man fortfarande sörjer förlusten av att inte vara lika frisk som förut. Man omvärderar självklarheter och börjar planera framtiden utifrån rådande omständigheter. Nu är man också mer mottaglig för information och rådgivning.

Eftersom diabetes är en dold sjukdom och kan förnekas, är det lätt att fastna i bearbetningsfasen. Konsekvensen kan då bli att motivations-utvecklingen ersätts av kontrollbehov, trots, perfektionism, flyktbe-nägenhet, tvångsmässighet, anorexi/bulimi.

Nyorienteringsfasen

Krisens sista fas är nyorienteringsfasen. Det är den slutgiltiga återhämtningen. När man nått hit upplever man också stärkt självkänsla. Man har fått en sund kontroll över sitt nya liv, och lever med sin diabetes och inte mot den.

Uppdaterad den 13 december 2019