Typ 2-diabetes

Kvinna och hennes läkare

Typ 2-diabetes är en folksjukdom

Typ 2-diabetes är en av våra stora folksjukdomar. Det är en mycket komplex sjukdom med hög ärftlighet. Risken att insjukna om man har ärftlig belastning ökar beroende på ens levnadsvanor. Övervikt, rökning, inaktivitet och stress är faktorer som skyndar på insjuknandet.Typ 2-diabetes kallades förr åldersdiabetes. Det är en livslång sjukdom men med rätt egenvård, livsstilförändringar och behandling kan blodsockernivån närma sig normala värden.

Typ 2-diabetes blir vanligare ju högre upp i ålder man kommer, man får det sällan före 40-årsåldern. Oftast har man kvar en viss egen insulinproduktion till skillnad mot vid typ 1-diabetes.

Typ 2-diabetes kommer ofta smygande och när diagnosen ställs kan man ha haft det en längre tid. Hos många upptäcks inte diabetes förrän de haft sin första hjärtinfarkt eller stroke. Två av tre patienter med hjärtinfarkt har diabetes eller ett förstadium till diabetes.

Vid typ 2-diabetes har bukspottskörteln blivit utmattad och orkar inte producera så mycket insulin som en många gånger allt för omfångsrik kropp kräver. Viktnedgång ger oftast stora vinster.

Ofta kombineras insulinbristen med insulinresistens. Insulinresistens betyder att cellerna i muskler, lever och fettvävnad blir okänsliga för insulin och inte tar upp sockret i blodet.

Insulin är ett livsnödvändigt hormon som krävs för att cellerna ska kunna tillgodogöra sig sockret/näring från maten. Med brist på insulin och/eller insulinresistens, stiger sockernivån i blodet och skadar nerver och kärl i hjärtat, ögon, njurar, fötter mm, se mer under komplikationer.

Med god behandling och egenvård kan diabeteskomplikationer skjutas upp, bli lindrigare eller helt undvikas.

Övervikthögt blodtryck och förhöjda blodfetter hör ihop med typ 2-diabetes och är riskfaktorer för att få typ 2-diabetes, det kallas det metabola syndromet

Uppdaterad den 29 september 2017