Resursstöd vid typ 1-diabetes

Pojke och lärare

Stödet till egenvård i skolan varierar mellan olika kommuner. Ansvaret för egenvården i skolan delas av skolan, vården och föräldrarna. Det tydliggjorde Socialstyrelsen i föreskrifter från 2009, SOSFS 2009:6. 

Hälso- och sjukvården ska bedöma vad som är att anse som egenvård och är skyldig att delta i upprättandet av en egenvårdsplan i skolan. Hälso- och sjukvården betyder i praktiken barnets diabetesmottagning. 

Plan för egenvård i skolan

På ditt barns mottagning finns förmodligen den praktiska plan för egenvård under skoldagen, som togs fram av Nationella diabetesteamet 2010. Den kan vara till god hjälp. Den fylls i av alla tre parterna: diabetesmottagning, föräldrar och skola. Om den uppdateras regelbundet, minst en gång om året, fungerar den som ett bra instrument i ditt barns egenvård. Länk till Plan för egenvård under skoldagen.

Tala med rektorn om du inte tycker att egenvården i omsorg eller skola fungerar tillfredsställande. Involvera ditt barns diabetesmottagning.

Tips till skolans rektor

  • Ordna en träff med skolpersonal inklusive matsalspersonal, föräldrar och någon från barnets diabetesmottagningen för att diskutera rutiner kring det specifika barnet.
    Några frågor att diskutera kring: Vem är huvudansvarig för barnets egenvård och har koll på blodsockerkoll och insulin? Finns det en ifylld och uppdaterad egenvårdsplan på skolan och följs den upp? Behöver barnet särskild mat? Är det viktigt att idrottslektionerna ligger efter frukost/lunch? Finns det en extra vuxen med ansvar för elevens diabetes med vid utflykter och idrottsdagar? 
  • Barnsjukhusens diabetesmottagningar har diabetesutbildningar  för skol- och skolomsorgspersonal några gånger per termin. Kontakta diabetesmottagningen på Astrid Lindgrens (Karolinska) respektive Sachsska barnsjukhuset (SöS).

Tips till rektorn för stöd till äldre elever:

  • En kontaktperson bör vara huvudansvarig för elevens egenvård och se till att skoldagen blir bra även ur diabetesperspektiv.
  • Utforma, med hjälp av föräldrar och vården, en skriftlig handlingsplan (egenvårdsplan) för hur man hanterar en insulinkänning och se till att den finns lättillgänglig i lärarrummet.  
  • Se till att alla lärare vet vilka elever som har diabetes och hur man hanterar en känning.
Uppdaterad den 29 april 2020