Behandling med insulinpump

Hand som håller en insulinpump

Insulinpump

En batteridriven insulinpump är ett alternativ till insulinspruta vid typ 1-diabetes. Pumpen bärs på kroppen och avger fortlöpande direktverkande insulin. Basaldosen kan varieras under dagen om det behövs. Vid måltider ger man sig själv extra måltidsinsulin, en bolusdos, genom några tryck på pumpen. Kateter och nål byts var tredje dag.

Vid insulinbehandling med pump upplevs ofta en ökad frihet. En nackdel är den ökade risken för ketoacidos vid stopp av insulintillförsel.

Insulinpump blir allt vanligare i Sverige, i synnerhet hos unga.

Kontinuerlig blodsockermätning

En kontinuerlig glukosmätare mäter blodsockernivån kontinuerligt, dygnet runt. Glukosmätaren kan hjälpa dig att förstå hur mat, motion och läkemedel påverkar din blodsockernivå, så att du kan sköta din diabetes bättre. I många kontinuerliga glukosmätare ingår även larm som utlöses om ditt blocksocker blir för högt eller för lågt.

Beroende på typen av glukosmätare sätts en liten sensor in precis under huden på magen eller ryggslutet. Sensorn mäter blodsockernivån med några sekunders mellanrum och skickar avläsningarna via en trådlös sändare till glukosmätaren som kan bäras på bältet eller i fickan.

Inopererad insulinpump

Vid extremt svårhanterlig diabetes kan man i vissa fall få en pump inopererad i magen. Pumpen styrs med en fjärrkontroll. Det är en behandlingsform som fortfarande anses vara på forskningsstadiet.

Uppdaterad den 18 december 2019