Vårdbidrag vid typ 1-diabetes

När man har ett barn som har fått diabetes förändras livet för alla i familjen. Barnet behöver mer tillsyn och vård än friska barn. Du som förälder kan söka vårdbidrag från Försäkringskassan för att vårda ditt barn.

Du kan få vårdbidrag om:

  • Du vårdar ett barn med funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom
  • Barnet behöver mer tillsyn och vård än ett barn utan funktionsnedsättning och kommer att behöva det i minst sex månader
  • Du är försäkrad i Sverige​

Det finns två olika ersättningar du kan få. Du kan ansöka om vårdbidrag för vård och tillsyn samt för merkostnader. 
På Försäkringskassans hemsida finns ett formulär som behandlande läkare ska fylla i. Därefter skickar du det till Försäkringskassans inläsningscentral i Östersund.

Mer information om vårdbidrag finns på Försäkringskassan

Uppdaterad den 29 september 2017