Ersättning till föräldrar som har barn med diabetes

När man har ett barn som har fått diabetes förändras livet för alla i familjen. Du som förälder kan söka ersättningar från Försäkringskassan som kan kompensera för merkostnader och omvårdnad av ditt barn.

Två olika ersättningar kan du ansöka om:

  • När ditt barn behöver extra omvårdnad och tillsyn på grund av en funktionsnedsättning kan du ansöka om omvårdnadsbidrag
  • När du har merkostnader på grund av ditt barns funktionsnedsättning kan du anöka om merkostnadsersättning

Båda föräldrarna kan få omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning för samma barn.

Förbered dig

Det är en jobbig process att ansöka om ersättning samtidigt som man försöker lära känna sitt barns diabetes. Förbered dig genom att skriva ned allt ni gör under några dagar. Då är risken mindre att du glömmer viktiga insatser som påverkar Försäkringskassans bedömning. Lägg till i listan när du gör något nytt som har med ditt barns diabetes att göra. Du kanske informerar personal, är med vid olika aktiviteter, lagar annorlunda mat, behöver vara borta från arbetet mer. Det handlar om att beskriva verkligheten så att Försäkringskassan kan göra den individuella bedömningen de ska göra.

Här finns all information på Försäkringskassans hemsida.

Uppdaterad den 13 december 2019