Informationsmaterial om diabetes

En liten broschyr om socker

En liten broschyr om socker

Broschyren Sex och diabetes

Broschyren sex och diabetes

Broschyren om Stress och diabetes

SSDFs broschyr om stress och diabetes

Myter och missförstånd om diabetes

Myter och missförstånd om diabetes

Checklista för undersökningar vid diabetes

Checklista

Checklista för när du möter vården

Checklista för kvalitet, säkerhet och delaktighet när du möter vården

Intyg om insulinbehandling