Årsredovisningar och årsmötesprotokoll

SSDF:s ordförandeklubba

Varje vår har Storstockholms Diabetesförening årsmöte. Röstberättigade är medlemmar i diabetesföreningen. Inför mötet skickas årsredovisningen hem till anmälda deltagare.

Här kan du läsa de senaste handlingarna i pdf-format.

SSDF:s verksamhetsberättelse 2019

SSDF:s årsredovisning 2019

SSDF:s årsmötesprotokoll 2020

Uppdaterad den 17 juni 2020