Årsredovisningar och årsmötesprotokoll

SSDF:s ordförandeklubba

Varje vår har SSDF ha årsmöte. Röstberättigade är medlemmar i diabetesföreningen. Inför mötet skickas årsredovisningen hem till anmälda deltagare.

Här kan du läsa de senaste handlingarna i pdf-format.

Årsredovisning 2016

Årsmötesprotokoll 2017

 

 

Uppdaterad den 1 juni 2017