SSDF Personuppgiftspolicy

Sedan den 25 maj 2018 gäller EU-direktivet GDPR, Dataskyddsförordningen, att gälla. Det innebär att du som privatperson får bättre kontroll över vilka personuppgifter företag och organisationer har om dig och hur dessa får användas.

Eu:s logga med stjärnorna runt ett hänglås med texten GDPR på blå bakgrund med karta

Storstockholms Diabetesförening värnar, precis som tidigare, om en hög nivå av skydd för våra medlemmars personliga integritet. Du behöver inte göra någonting särskilt med anledning av den nya lagstiftningen.

Genom att klicka på respektive policy nedan kan du läsa mer om vilka uppgifter som SSDF sparar. SSDF registrerar inte fler uppgifter än vad vi behöver inom ramen för vår verksamhet och för att kunna ge våra medlemmar bästa service.

Du är alltid välkommen att kontakta föreningens kansli på info@ssdf.nu eller på tel 08-654 00 40 om du har frågor eller vill göra några ändringar.

I korthet innebär GDPR att du som enskild person har rätt att veta vilka personuppgifter som registreras av varje företag, syftet med att registrera dem och hur de behandlas. Även att få uppgifter ändrade eller raderade om du så önskar såvida ingen lag förhindrar detta. SSDF lämnar aldrig ut personuppgifter till annan part och iakttar alltid säkerhet och sekretess.
Storstockholms Diabetesförening är Personuppgiftsansvarig och ändamålet med lagringen av de uppgifter som samlas in är att fullgöra avtal.

Storstockholms Diabetesförenings personuppgiftspolicy vid medlemskap

Storstockholms Diabetsförenings personuppgiftspolicy vid Prenumeration på SSDF:s nyhetsbrev

Storstockholms Diabetesförenings personuppgiftspolicy vid Prenumeration på tidningen Leva med diabetes

Cookies 

 

Uppdaterad den 29 april 2020