SSDF säger: gör alla kontroller vid ett och samma tillfälle, när det passar personen i fråga som bäst

Personcentrerad vård ett måste. Ett av de stora problemen för många personer med diabetes är den uppstyckade vården. För att ha koll på sin diabetes krävs en del kontroller. Det kan handla om ögonbottenfotografering, kontroll av fötter, eller långtidsblodsocker HbA1c, med mera.

Ofta sker dessa undersökningar vid olika tillfällen vilket resulterar i många besök varje år. Det medför stora brister i helhetssynen runt individen. Många besök ökar också kostnaden för landstinget och är tidsödande för patienten. Stockholm når inte Socialstyrelsens mål. Enligt Nationella diabetesregistret, NDR, har antalet fotundersökningar i Stockholm minskat från 87% 2014 till 79% 2017.

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för diabetes anger att den siffran bör vara 97%! SSDF säger: Gör alla kontroller vid ett och samma tillfälle, när det passar personen i fråga som bäst!

Uppdaterad den 4 maj 2018