SSDF säger: individualisera behandlingen, våga använda kliniska beslutsstöd, vi är inte stöpta i samma forma

Diabetes är inte två utan troligtvis fem diagnoser. Socialstyrelsen har nyligen uppdaterat de nationella riktlinjerna för diabetes. Nytt är framför allt att de nya glukossänkande läkemedlen har fått en betydligt högre prioritering. Dessa minskar risken för att utveckla hjärt- och kärlsjukdom, visar den senaste forskningen. Används dessa i högre utsträckning kan allvarliga diabeteskomplikationer med för tidigt död undvikas.

Ny forskning visar att det kan finnas fem olika diabetesdiagnoser. En sorts typ 1-diabetes och fyra sorters typ 2-diabetes. Idag behandlas de flesta med typ 2-diabetes på samma sätt vilket ökar risken för felbehandling och komplikationer. Med ny kunskap krävs precision och det är nödvändigt att utnyttja möjligheterna till att skräddarsy behandlingen rätt redan från början. Att detta inte fungerar visar senaste statistiken från Nationella diabetesregistret, NDR, där Stockholm inte når målen inom flera områden.

Vi anser att vården behandlar patienter med diabetes alltför generellt, kunskapen inom framförallt primärvården är alltför låg och gamla beprövade och traditionella behandlingar överväger. SSDF säger: Individualisera behandlingen, våga använda kliniska beslutsstöd, vi är inte stöpta i samma form. 

Läs artikel om nya riktlnjer

Uppdaterad den 3 maj 2018