SSDF säger: landstinget ska ha en sortimentsbredd som möter individens behov!

Ett system med stort utbud måste finnas

Det är grundläggande att den som har diabetes måste ha kontroll på sitt blodsocker för att i framtiden undvika allvarliga komplikationer. Vissa behöver insulinpump andra pennor, kanyler, CGM, appar med mera. Utvecklingen går fort och ger för många en livsviktig hjälp att kontrollera och hantera sin diabetes. Men det tar för lång tid innan ny teknik och nya hjälpmedel blir tillgängliga för patienterna. Att nu fler grupper kan använda de nya medicintekniska produkterna är mycket positivt. Men utbudet och tillgången är begränsad och då kan inte hänsyn tas till individuella behov.

Erbjud patienter med diabetes ändamålsenliga hjälpmedel. Utbudet bör vara stort med variation utifrån personernas olika livssituation och behov. Alltifrån kanyler till avancerade medicintekniska produkter och appar bör enkelt kunna beställas i ett system. SSDF säger: landstinget ska ha en sortimentsbredd som möter individens behov.

Läs SSDF:s remissvar till Stockholms läns landsting

Uppdaterad den 3 maj 2018