SSDF säger: tänk nytt, var innovativ och involvera patienterna mer

Stockholm halkar efter i digitala utvecklingen. En person med diabetes kan hantera stora delar av sin sjukdom genom egenvård. Den som är rätt inställd i sin behandling och har hittat sina rutiner klarar av att sköta sin diabetes de flesta av dagarna. Enkla och rutinmässiga kontroller borde av den anledningen kunna skötas digitalt.

Idag finns det bra medtech stöd för personer med diabetes. Kontinuerlig glukosmätning är för många dels betydelsefull för att kunna reglera sitt insulin men framför allt för att undvika framtida komplikationer. Inom Stockholms läns landsting krävs det att personer med diabetes uppfyller ett antal kriterier för att komma i fråga för att få en glukosmätare (CGM/FGM) förskriven. Det är mycket olyckligt att kraven är så hårt ställda i Stockholm. Under våren 2018 kom rekommendation till landstingen om att FGM även kunde vara kostnadseffektivt för vissa med svårreglerad typ 2-diabetes. Bra, det bör visa sig i förskrivningen i Stockholm Andel med kontinuerlig glukosmätning (CGM/FGM).

Siffror från Nationella diabetesregistret visar att Stockholm fortfarande ligger under genomsnittet i riket vad gäller förskrivning av CGM/FGM. SSDF säger: tänk nytt, var innovativ och involvera patienterna mer.

Läs SSDF:s debattartikel

Uppdaterad den 3 maj 2018