Styrelsen

 

Styrelsen är föreningens beslutande organ. 
Den bestämmer inriktningen för föreningens hela verksamhet.

Styrelsen består av åtta ledamöter som sammanträder cirka åtta gånger per år. Mellan mötena träffas verkställande utskottet (VU), som består av tre personer ur styrelsen, för att förebereda frågor. Ledamöterna väljs av medlemmarna på föreningens årsmöte. De sitter på tre år. De flesta ledamöter har själva diabetes eller har barn som har diabetes. Viktigast är dock engagemang, kunskap och kontakter. Styrelseuppdraget sköts på fritiden mot visst arvode.

Gruppbild Storstockholms Diabetesförenings styrelse 2017-2018
Thomas Magnusson, Kenneth Matz, Hannah Johansson, Susanne Meyer Söderlind, Anders Ekholm , Ylva Hultman, Hans Åberg, Anna-Carin Wallin, Peter Bylynd

Styrelsens ordförande är Anders Ekholm: ordforande@ssdf.nu, 070-6414887

För kontakt med övriga ledamöter, ring kansliets växel 08-654 00 40.

Uppdaterad den 15 december 2017