Styrelsen

 

Styrelsen är föreningens beslutande organ. 
Den bestämmer inriktningen för föreningens hela verksamhet.

Styrelsen består av nio ledamöter som sammanträder cirka åtta gånger per år. Mellan mötena träffas verkställande utskottet (VU), som består av tre personer ur styrelsen, för att förebereda frågor. Ledamöterna väljs av medlemmarna på föreningens årsmöte. De sitter på tre år. De flesta ledamöter har själva diabetes eller har barn som har diabetes. Viktigast är dock engagemang, kunskap och kontakter. Styrelseuppdraget sköts på fritiden mot visst arvode.

Storstockholms Diabetesförenings styrelse efter årsmötet i maj 2018

Storstockholms Diabetesförenings styrelse tom våren 2019: (Presentation av nya styrelsen kommer inom kort. )

Från vänster:Thomas Magnusson, Susanne Meyer Söderlind, Hannah Johansson, Kenneth Matz, Anders Ekholm, Ylva Hultman, Jenny Bergström, Hans Åberg, och Anna-Carin Wallin

Styrelsens ordförande är Anders Ekholm: ordforande@ssdf.nu, 070-6414887

För kontakt med övriga ledamöter, ring kansliets växel 08-654 00 40.

Uppdaterad den 12 augusti 2019