Vi på kansliet!

Vi som arbetar på kansliet är:

Carina ansvarar för SSDF:s utbildningar, växel, anmälningar, intressegrupper, informatörer och tar emot våra besökare. info@ssdf.nu, tel 08- 654 00 40 

Mia, kommunikatör, arbetar med tidningen Leva med diabetes, hemsidan, sociala media, intern och extern media, event och nyhetsbrev till medlemmar. maria@ssdf.nu, 08-654 00 41

Carina håller ordning på vår ekonomi. carina@ssdf.nu, 08-654 00 45

Birgitta arbetar med hemsidan och medlemsregistret. medlem@ssdf.nu, 08-654 00 44

Veronika, kanslichef ansvarar för föreningens verksamhet. veronika@ssdf.nu, 08-6540043

Kristina, intressepolitisk chef, arbetar med påverkansarbete och opinionsbildning. kristina@ssdf.nu, 08-654 00 46

Agnes, marknadskommunikatör, agnes@ssdf.nu, 072-853 36 00

Gruppbild kansliet på Storstockholms Diabetesförening
Kansliet på SSDF: Carina, Mia, Carina, Birgitta, Veronika och Kristina

Uppdaterad den 29 april 2020