diabetesdialogen är i gång

Diabetesdialog Stockholm

Diabetesdialog är ett unikt projekt som syftar till att förflytta diabetesvården i Stockholm från botten 3 till topp 3. För att lyckas med det har professionen och Storstockholms Diabetesförening samlat primärvården, politiken, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, barnsjukhusen, specialistklinikerna, patienterna och medtech-läkemedelsinustrin för att skapa en diabetesvård som håller hög kvalité är personcentrerad och som når Socialstyrelsen målnivåer.

Länk till hela rapporten

Startskottet gick den 11 oktober 2019 

Kort rapport från 11 oktober

Uppdaterad den 23 mars 2020