Historik

1923
Insulinet kommer till Sverige

1947
Storstockholms Diabetesförening (SSDF) bildades. Den hette då "Föreningen för sockersjuka i Stockholm med omnejd". Från början var bara människor med diabetes typ 1 med i föreningen.

1953
Diabetiker får ta körkort

1955
Diabetiker började få fritt insulin, något som SSDF agerade för.

1966
Björkbackens sommarkollo startas. Tar emot ca 40 barn. Samarbete mellan SSDF och Sommarbarnsbyrån. 1977 tar Stockholms stad över kolloverksamheten, men 1996-1999 har SSDF kollo på Gålö igen.

1969
fick diabetiker även fria sprutor och kanyler, bland annat på grund av SSDF:s idépolitiska arbete.

1973
SSDF startade egen fotvård. I dag finns rätten till förebyggande medicinsk fotvård, och även rätten till ögonbottenfotografering, med i Stockholms läns landstings handlingsplan för diabetes. Det är till stor del SSDF:s förtjänst.

1978
SSDF sluter fotvårdsavtal med landstinget.

1987
SSDF, LUCD och ABF samarbetar för att starta upp matlagningscirklar  i Stockholm. Laga-äta-testa-cirklarna presenteras på årets läkarstämma.

1990
SSDF:s medlemsblad blir en riktig tidning,"Föreningsnytt"

1995
Logotypen byts ut: Från stadsvy till en blodsockerkurva.

1997
SSDF fyller 50 år.
Tidningen "Föreningsnytt" byter namn till "Leva med diabetes."

1999
Handlingsplan för diabetes i Stockholms läns landsting. Diabetesföreningen är drivkraften bakom att handlingsplanen tas fram.

2002
Diabetesföreningens fotvårdsverksamhet upphör sedan landstinget inte velat förlänga avtalet.

2003
SSDF ligger i framkant och startar studiecirklar för livsstilsförändring.
Åldersgränsen för vårdbidrag höjs från 16 till 19 år.

2004
SSDF får en representant i upphandlingsgruppen rörande diabeteshjälpmedel.

2005  SSDF föreslår att diabetikerna själva trycker på sina läkare för att bli registrerade i Nationella diabetesregistret, NDR, samt får egen möjlighet att logga in på registret för att kontrollera sina uppgifter.

2006
Landstingets ögonbottenscreening får extra resurser sedan SSDF drivit på.
Stig Berge avgår som ordförande efter många år, Inge-Britt Lundin tillträder.

2007
SSDF firar 60 år med stort jubileum.

Premiär för Seniorkollo på Väddö.

Föreningen tar över Apotekets vetenskapligt utvärderade studiecirkel om blodsockerstyrning vid typ 2-diabetes och driver den under namnet "Jag styr mitt blodsocker".

2008
SSDF ordnar sitt första barnkollo i Turkiet.

2009
SSDF deltar i arbetet med att införa Socialstyrelsens nya nationella diabetesriktlinjer i Stockholms läns landsting.

Föreningens grupputbildning "Jag styr mitt blodsocker" röner positiv uppmärksamhet hos Kanadas Diabetesförbund och hos brittiska forskare.

SSDF utesluts ur Svenska Diabetesförbundet vid Riksstämman 2009 då förbundsledningen väljer att splittra diabetesrörelsen. Läs hela historien här.

2010
SSDF är med och initierar bildandet av DiOS, Diabetesorganisationen i Sverige, en ny demokratisk riksorganisation för samarbete mellan diabetesföreningar.

SSDF instiftar ett nytt diabetespris som årligen delas ut till någon som gjort exceptionellt goda insatser för att diabetiker ska kunna leva ett gott liv, på samma villkor som andra.

2013
SSDF får gehör för sitt arbete med att skapa ett diabetessjukhus, ett Center of Excellens. I SLL:s budgetbeslut ryms således ett specialistsjukhus för diabetes.

2015
Logotypen byts ut - från blodsockerkurva till dagens bloddroppe.

Uppdaterad den 18 december 2019