Stötta oss

Pojke med sin far och farfarDet finns flera sätt att stötta SSDF:s arbete. Du kan bli medlem, skänka en gåva och/eller engagera dig i föreningens aktiviteter.

Vi på Storstockholms Diabetesförening arbetar ihärdigt med opinionsbildning och politisk påverkan, såväl lokalt som nationellt. Vi lägger fram konkreta konstruktiva förslag och när politikerna tvekar att ta de nödvändiga besluten, kan vi med din hjälp öka trycket så att det blir lättare för oss för att få igenom viktiga beslut för alla som har diabetes. Därför är ditt bidrag till vår verksamhet så värdefullt!

Forskningen är viktig. Genom gåvor, donationer och arv från medlemmarna satsar SSDF på diabetesforskningen på olika sätt. SSDF har finansierat en doktorandtjänst vid Karolinska Institutet, delat ut flera forskningsstipendier samt donerar pengar för att stödja och stimulera annan betydelsefull forskning.

Vi tar tacksamt emot alla bidrag till

Bankgiro 550-4063            

Gåvorna går antingen till vår verksamhet eller till forskning. Ange om du vill styra din gåva till något särskilt ändamål, i annat fall fördelas summan automatiskt.

Det enklaste sättet att skänka en slant är att avrunda medlemsavgiften uppåt.

Varje bidrag är värdefullt!

Skänk en gåva via Paypal (100 kr)!

Uppdaterad den 12 augusti 2019