Personuppgiftspolicy - Prenumeration på Leva med Diabetes

GDPR - General Data Protection Regulation - eller Dataskyddsförordningen ersätter den svenska Personuppgiftslagen den 25 maj 2018. Mycket är sig likt men dina rättigheter som enskild medborgare har stärkts och kraven har ökat på hur företag och organisationer får behandla dina personuppgifter.

Storstockholms Diabetesförening (hädanefter kallat SSDF) behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag och GDPR. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till viss information som vi härmed tillhandahåller dig.

SSDF är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.
För information eller ändringar kommer du i kontakt med SSDF:s kansli per e-post: info@ssdf.nueller per telefon, 08-6540040.

Prenumeration på SSDF:s medlemstidning är frivillig och det är även lämnandet av dina personuppgifter men SSDF behöver vissa uppgifter för att kunna kommunicera med dig och hantera dina utskick. Vi registrerar inte fler uppgifter än vad vi behöver inom ramen för vår verksamhet och för att kunna ge våra medlemmar bästa service.

Uppgifter som lagras
De personuppgifter som vi sparar och behandlar för prenumeranter på tidningen som inte också är medlem är:
Namn, ev företagsnamn, titel och kontaktperson, adress, telefonnummer, e-postadress, inbetalningsuppgifter samt eventuell separat fakturaadress då det anmälts.

Ändamålen med att behandla dina personuppgifter är att upprätthålla en god registervård, att sköta administrationen och skicka ut relevant information. SSDF behandlar även personuppgifter för statistiska ändamål. 

Dina personuppgifter kommer vid anmälan samt vid betald prenumeration att behandlas i SSDF:s medlemsregister.

Medlemsregistrets drift sköts av en extern part som SSDF har avtal med. Dina adressuppgifter kan lämnas ut till tryckeri för leverans av medlemstidning. Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess. SSDF lämnar aldrig dina personuppgifter vidare till annan part.

Lagringstiden

SSDF behandlar dina personuppgifter så länge du är prenumerant eller till dess att du återkallar ditt samtycke. Om prenumerationen upphör raderas dina personuppgifter efter en tid automatiskt. SSDF kommer oavsett orsak till avslut endast att fortsätta lagra dina personuppgifter om det följer någon sådan skyldighet enligt lag. 

Dina rättigheter

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, ev överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad samt att få dina personuppgifter flyttade från SSDF:s system till annan aktör, så kallad dataportabilitet. En sådan begäran kan skickas till info@ssdf.nu

Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen. SSDF önskar dock att du i första hand vänder dig till föreningens kansli för frågor och begäranden kring vår personuppgiftsbehandling.

Genom att anmäla dig som prenumerant av tidningen Leva med diabetes, och genom att betala din prenumerationsavgift godkänner du SSDF:s personuppgiftspolicy och bekräftar att du mottagit denna information om personuppgiftsbehandling.

Om du inte längre önskar få utskick från SSDF kan du när som helst kontakta oss på info@ssdf.nuoch begära att vi stoppar utskicken.

Läs mer om GDPR och Datainspektionen