Personuppgiftspolicy - Prenumeration på nyhetsbrev

GDPR - General Data Protection Regulation - eller Dataskyddsförordningen ersätter den svenska Personuppgiftslagen den 25 maj 2018. Mycket är sig likt men dina rättigheter som enskild medborgare har stärkts och kraven har ökat på hur företag och organisationer får behandla dina personuppgifter.

Storstockholms Diabetesförening (hädanefter kallat SSDF) behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till viss information som vi härmed tillhandahåller dig.

SSDF är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. För information eller ändringar kommer du i kontakt med SSDF:s kansli per e-post: info@ssdf.nu eller per telefon, 08-6540040.

Prenumeration på SSDF:s nyhetsbrev via e-post är frivilligt och det är även lämnandet av personuppgifter men SSDF behöver vissa uppgifter för att du ska kunna få nyhetsbrevet.

Registrerade uppgifter och lagring:

Nyhetsbrev ingår som medlemförmån till alla medlemmar som uppger sin e-postadress. Din e-postadress registreras och lagras i medlemsregistret efter anmälan så länge du är medlem eller tills annat meddelas.
Är du inte medlem men önskar nyhetsbrevet ändå, lagras din e-post tills annat meddelas separat.

Dina rättigheter

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade eller raderade samt dina personuppgifter flyttade från SSDF:s system till annan aktör, så kallad dataportabilitet.

Vill du anmäla intresse av att få SSDF:s nyhetsbrev, meddela ändrad e-postadress eller säga upp nyhetsbrevet kan du meddela det till info@ssdf.nu

Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen. SSDF önskar dock att du i första hand vänder dig till föreningens kansli för frågor och begäranden kring vår personuppgiftsbehandling.

För att läsa mer om GDPR och Datainspektionen klicka här