Två tredjedelar av de personer i Europa som får sin första hjärtinfarkt har diabetes eller förstadium till diabetes. Ungefär hälften av dem visste inte om det. Illustration: edicorp
Två tredjedelar av de personer i Europa som får sin första hjärtinfarkt har diabetes eller förstadium till diabetes. Ungefär hälften av dem visste inte om det. Illustration: edicorp

100 000 svenskar har typ 2-diabetes - utan att veta om det

tisdag, 3 november, 2015

Cirka 350 000 svenskar har fått diagnosen typ 2-diabetes, men många har även sjukdomen utan att veta om det.
– En tredjedel är ännu inte upptäckta, säger Claes-Göran Östenson, professor och överläkare i endokrinologi vid Karolinska Institutet.

Under de senaste 20 åren har Claes-Göran Östenson varit involverad i en studie där stockholmare mellan 35 och 65 år har screenats för diabetes typ 2. Där har man sett att för två kända personer med diabetes typ 2, så finns det en person med sjukdomen som fortfarande är odiagnostiserad.

– Detta är allvarligt eftersom obehandlad diabetes ökar risken drastiskt för både hjärtinfarkt och stroke. Bland de personer som får sin första hjärtinfarkt i Europa, så har två tredjedelar diabetes eller förstadium till diabetes, och endast ungefär hälften av dem visste om det. Hade vi känt till det tidigare hade vi kanske kunnat bespara dem hjärtinfarkten, säger han.

Dessutom ökar risken hos dessa personer för diabeteskomplikationer, som framför allt drabbar ögon, njurar, och de nerver som går till fötterna.

Problemet, menar Claes-Göran Östenson, är att många av de drabbade inte har några symtom. Dock finns det tecken att vara uppmärksam på. Det kan röra sig om myrkrypningar i ben och fötter eller problem med känseln i fötterna.   

– Det här är tecken på att nervsystemet är påverkat, säger han.

För kvinnor kan infektioner i underlivet vara en varningssignal, men även upprepade urinvägsinfektioner.

– Det händer också att man får de här lite mer typiska diabetes typ 1-symtomen, som att man blir törstig och kissar mycket. Trötthet är också vanligt, men alla som är trötta har ju givetvis inte diabetes, säger Claes-Göran Östenson.

Typiska riskfaktorer för diabetes typ 2 är övervikt, speciellt ett stort midjemått, det vill säga bukfetma, högt blodtryck och om du har någon familjemedlem eller nära släkting som har diabetes. Rökning, stillasittande och onyttig kost med mycket socker är också riskfaktorer att ta på allvar. Även stress kan vara en riskfaktor.

– Speciellt arbetsstress av den typ som du inte kan påverka så mycket själv. Hård belastning utan att ha möjlighet att påverka är den farligaste stressen, och vi har kunnat visa att den här typen av stress kan ligga bakom diabetesutveckling. 

Även sömnsvårigheter och depression kan leda till ökad risk.

– Och samtliga av dessa faktorer påverkar även den som redan har diabetes negativt och kan leda till sämre blodglukoskontroll, kommenterar Claes-Göran Östenson.

En riskfaktor som det inte talas så mycket om är att de kvinnor som har haft graviditetsdiabetes löper en ökad risk för att drabbas av diabetes senare i livet.

– Det är viktigt att peka på eftersom så många som mellan 5 och 8 procent av alla kvinnor drabbas av detta. Siffran ökar också något i och med att allt fler kvinnor kommer till Sverige från länder i Mellanöstern och norra Afrika, där risken för att få graviditetsdiabetes är större, mest på grund av ärftlighetsfaktorer.  

En faktor som däremot skyddar är kaffe.
– Vi har kunnat se i våra studier att för varje kopp kaffe en person dricker, så minskas risken för diabetes typ 2  med 15 procent, säger Claes-Göran Östenson.

Även en hög konsumtion av fermenterade mjölkprodukter, som ost och yoghurt, kan skydda mot diabetes, medan vanlig mjölk däremot verkar öka risken.  
Att diabetes typ 2 går ner i åldrarna stämmer till viss del, men inte i så stor utsträckning som man förutspådde för ett antal år sedan.

– Då är det värre i USA och Kina till exempel, vi har trots allt inte så många överviktiga barn i Sverige, menar Claes-Göran Östenson.

Enligt Östenson löper 25 procent av befolkningen risk att utveckla typ 2 diabetes genom att ha ärvt anlag för sjukdomen. Den som är orolig och vill testa sitt blodsocker kan göra det genom ett enkelt blodprov. På vissa vårdcentraler har man infört ett system där patienterna får svara på frågor om levnadsvanor och annat som kan vara riskfaktorer för diabetes. De som uppnår en hög poäng när det gäller riskfaktorer får göra ett test av blodsockret, vilket kan vara en väg att nå de dolda diabetesfallen. 

För den som ligger i riskzonen för att få diabetes finns det mycket man kan göra när det gäller livsstilsfaktorer. 

– Är du överviktig, ska du försöka minska midjemåttet, varje kilo har betydelse här, säger Claes-Göran Östenson. 
Motion är viktigt, eftersom det sänker blodsockret. Det är också viktigt att äta mycket grönsaker och frukt. Om du röker eller snusar, bör du sluta med det så fort som möjligt. 

Detsamma gäller dem som redan drabbats av diabetes. 

– Genom att ändra din livsstil kan du nå stor förändring, må mycket bättre och i bästa fall till och med bli av med din diabetes typ 2, menar Claes-Göran Östenson. 

Så kan du förebygga diabetes

– Håll koll på vikten
Övervikt och speciellt bukfetma är en starkt bidragande orsak till diabetes typ 2, även om normalviktiga personer också kan drabbas. För män bör midjemåttet ligga under 94 cm, och för kvinnor under 80 cm.

– Se till att motionera
Motion gör att blodsockret sänks.  Man bör röra på sig minst en halvtimme per dag, vardagsmotion inkluderat.

– Ät sunt
Se till att få i dig mycket grönsaker, frukt, baljväxter och fiberrik mat, samtidigt som du försöker begränsa sockermängden. Var uppmärksam på att socker ofta är tillsatt i många matvaror, som till exempel halvfabrikat, flingor, bröd och juicer. 

– Stressa inte
Stress kan vara lika riskfyllt som övervikt när det gäller att utveckla diabetes och prediabetes, och det är den stress som du inte själv kan påverka som är allvarligast. Även nedstämdhet, sömnproblem och depression är förknippat med sjukdomen och förstadierna av den.

– Sluta röka
Rökning  höjer blodsockret och därmed ökar risken för diabetes.

– Drick kaffe
Forskning har visat att för varje kopp kaffe som en person dricker, så minskar risken för prediabetes och diabetes typ 2.

– Ät ost och yoghurt
Fermenterade mjölkprodukter har visat sig minska risken för att utveckla diabetes. Tänk dock på att ost och yoghurt inte är kalorifria livsmedel.

Testa dig själv!

Ligger du i riskzonen för att drabbas av diabetes?
Här kan du göra ett diabetestest för att se om du riskerar att få diabetes typ 2. 

Illustration två oroliga figurer”För den som ligger i riskzonen för att få diabetes finns det mycket man kan göra när det gäller livsstilsfaktorer”

Riskfaktorer för diabetes typ 2

– Övervikt
– Rökning
– Högt blodtryck
– Brist på motion
– Osund kost
– Stress
– Diabetes i släkten
– Graviditetsdiabetes
– Sömnsvårigheter
– Depression

 

Ur Leva med diabetes 5-15, text Ann-Cahtrine Johnsson