Akademiskt specialistcentrum för personer med typ 1-diabetes och svårreglerad typ 2-diabetes

Akademiskt specialistcentrum för diabetes är invigt

torsdag, 8 februari, 2018

Nu är Akademiskt specialistcentrum för diabetes, reumatologi samt neurologi formellt invigt med tal och lyckönskningar. Det vi från föreningen vill se är att enheten och dess verksamhet ska ge ringar på vattnet så att övriga diabetesvården i länet utvecklas och stärks.

Ett antal representanter för landstingsledningen, rektor för KI, sjukvårdsdirektören vid SLSO, knöt symboliskt ett band för att visa på betydelsen av samverkan mellan och inom olika specialiteter. Fantastiskt goda förutsättningar finns för att bygga ett specialistcentrum som kan ge Stockholm en modern och högkvalitativ och som berör oss, diabetesvård. 

Uppbyggnaden av specialistcentrat är en del av Stockholms läns landstings framtidsplan för hälso- och sjukvården. Syftet är dels att säkerställa tillgången på specialiserad vård för patienter med särskilda diagnoser, dels att knyta forskning, utveckling och utbildning närmare vården.

Diabetescentret på enheten är en specialistmottagning för vuxna som har typ 1-diabetes eller svårbehandlad typ 2-diabetes. För att få komma dit behövs en remiss från en läkare. I uppdraget ligger att ta emot patienter med typ 1-diabetes för regelbundna kontroller och undervisning och typ 2-diabetes för undervisning/dagvård med eventuell justering av behandling. Det ska även bedrivas forskning och centret deltar i Nationella Diabetesregistret, som är ett verktyg för att förbättra diabetesvården.

Det ska bli spännande att följa verksamheten och vi har höga förväntningar. Redan nu har föreningen utvecklat ett bra samarbete med ledningen och vi medverkar i patientrådet både tillsammans med övriga patientföreningar inom reuma och neuro, men också med diabetesteamet separat. Vi har planer på att finnas regelbundet i lobbyn, kunna genomföra temamöten och berätta om vår utbildningsverksamhet och dela ut vårt informationsmaterial. En bra start på 2018.

Länk till Akademiskt specialistcentrums hemsida