en man mäter sitt blodsocker

Allvarliga brister i diabetesvården

onsdag, 14 november, 2018

Vården av personer med typ 2-diabetes har omfattande brister som leder till lidande och ökade vårdkostnader helt i onödan, skriver Thomas Magnusson, ordföranden för Diabetesorganisationen i Sverige, och Anders Ekholm, ordföranden för Storstockholms Diabetesförening i Dagens Samhälle på Världsdiabetesdagen 14 november 2018.

Vården av personer med typ 2-diabetes är inte i närheten av att nå upp till de målnivåer som Socialstyrelsen slagit fast. Detta är mycket allvarligt, och vi ser heller inte några tecken på rejäla ambitionshöjningar i landets regioner och landsting. Framtiden ser oroande ut för den halva miljon svenskar som har typ 2-diabetes, och för ytterligare de hundratusentals som har sjukdomen utan att veta om det. Och ännu fler har i dag ett förstadium, så kallad prediabetes.

Läs hela debattartikeln i Dagens Samhälle