Anders Ekholm, ordförande i Storstockholms Diabetesförening

Artificiella intelligenser en del av lösningen

torsdag, 2 november, 2017

Utvecklingen inom artificiell intelligens går otroligt snabbt nu. Forskningsfältet startade redan på femtiotalet. Då tänkte man samla tillräckligt många variabler och tillräckligt många regler, för att kunna göra en intelligens som kunde mäta sig med vår mänskliga hjärna. 

Man tänkte sig världen som ett stort urverk som tickade på enligt bestämda riktlinjer och lagar. Det gällde bara att avslöja dessa regelverk, och noggrant kategorisera världens olika fenomen för att man lyckas. 
Under årens lopp har mycket arbete lagts ner på detta. Men vad blev resultatet? Kort sagt: Det gick åt helvete. Världen verkar helt enkelt inte fungera på detta sätt.
Detta sätt att tänka kallas deduktivt, det vill säga, några experter tänker ut alla dessa regler och det rätta sättet att arbeta, sedan implementeras detta hos alla i den underliggande hierarkin. På detta sätt styrs de flesta offentliga system idag. Men en liten detalj kvarstår; världen fungerar inte på detta sätt.
Världen är istället ett komplext självorganiserande system. I ett komplext system byggs resultatet underifrån och upp. Folkhälsa, till exempel, blir resultatet av alla människors beteenden och interaktioner. Din hälsa beror på samarbetet mellan alla celler i din kropp – men även vädret, vad du äter, hur du rör dig, hur du har det på jobbet och i dina relationer. Det är bland annat därför som mediciner har så olika effekt på olika människor. 
Våra hjärnor är bäst på att tänka enligt våra vanor, på samma sätt varje dag. I mindre grad än vad vi tror, tänker vi särskilt analytiskt eller rationellt. Därför är det extremt svårt att bryta våra beteenden – eller att göra förbättringsarbete i en organisation. Så fort man försöker förändra, kickar det organisatoriska immunförsvaret in, och tar död på alla främmande nya idéer. Det kallas resiliens och betyder motståndskraft – vilket är utmärkt om systemet råkar ut för en kris, men hopplöst om man vill förbättra verksamheten.
Men i olika projekt där man låter artificiella intelligenser analysera symtom och data, ge beslutstöd till behandlande läkare eller till dig som patient, ger det väldigt goda behandlingsresultat. Mycket bättre och snabbare än läkare eller patienter som är utan sådant stöd. 
Tekniken är i sin linda men visar redan väldigt lovande resultat, på såväl diagnos och behandling som planering av till exempel operationsflöden på sjukhus. Vi har ökande problem med sjukvården – artificiella intelligenser kommer att vara en spännande del av lösningen.

För övrigt…

 …anser jag att alla som har diabetes ska, om de vill, få prova kontinuerlig blodsockermätning – till exempel i ett par månader. Får man bättre värden eller livskvalitet, så borde man få fortsätta ha det. I stället för fyrkantiga administrativa regler.