Linda Kjerr, enhetschef på Centrum för diabetes tar emot SSDF:S Diabetespris på 10 000 kronor
Linda Kjerr, enhetschef på Centrum för diabetes tar emot SSDF:S Diabetespris på 10 000 kronor

Centrum för Diabetes tilldelas Diabetespriset 2020

torsdag, 14 maj, 2020

I år delar Storstockholms Diabetesförening ut Diabetespriset – ett pris för dem som gör det lilla extra i kampen för en bättre diabetesvård. Årets pristagare är Centrum för Diabetes.

På Centrum för Diabetes, ett stenkast från Karolinska universitetssjukhuset i Solna i Stockholm, har ett gäng läkare, diabetessköterskor, dietister med mera, samlats för att ta emot SSDF:s diabetespris på 10 000 kronor.

För den som varit på diabetesmottagningar runt om i landet kan det framstå som ovant att se alla professioner samlade på det här viset. Men Centrum för Diabetes fokuserar medvetet på att skapa starkare kopplingar mellan professionerna på mottagningen – vad som brukar kallas för interprofessionellt samarbete – och att samordna patientbesök till ett och samma tillfälle.

– Jag tror vi har snabbare vägar mellan till exempel läkare, sjuksköterskor, dietist, fysioterapeut och kurator. Vi har inget remisstvång inom teamet, förklarar Linda Kjerr, enhetschef på Centrum för Diabetes.

Snabba med digital vård

En av motiveringarna till priset har att göra med mottagningens användande av digitala hjälpmedel. Centrum för Diabetes var bland annat snabba med att använda sig av SLL:s app ”Alltid öppet” – där man kan göra allt från att boka in videobesök med sin diabetesläkare, chatta med en kurator eller dietist, till att skicka in foto på ett fotsår till sin podiater.
– Vi använde oss av appen och videomöten redan innan, men nu efter covid-19 har efterfrågan ökat explosionsartat, säger Sofia Ernestam, verksamhetschef.

I dagsläget är videobesök inte längre ett komplement, utan helt enkelt en del av verksamheten. De fysiska besöken är fortsatt viktiga, det beror på personens behov.
Det är bland annat just denna fingertoppskänsla som SSDF vill uppmuntra i och med Diabetespriset.
– Vi fick in nomineringar från allmänheten och Centrum för Diabetes fick flest nomineringar. De ser varje enskild individs behov, och strävar konstant efter att förbättra och utveckla sin verksamhet. Det är precis dit man vill i den nya tidens vård, säger Veronica Lindberg, kanslichef på SSDF.

SSDF:s motivering: Genom att se varje enskild individs behov och konstant sträva efter att förbättra och utveckla sin verksamhet tilldelas härmed Centrum för Diabetes Diabetespriset 2020 på 10 000 kr!”

Så här lyder en av motiveringarna: ”Jag har fått precis så mycket och lite stöd som jag har känt att jag behöver. De är snabba på att svara när man kontaktar dem, lyssnar och ger förslag, men de har också alltid låtit mig vara den som ansvarar för mig själv och min diabetes.”