Ögonbottenfoto
Ögonbottenfoto. Foto: iStockphoto

Checka din hälsa - Ögonbottenfotografering

tisdag, 3 november, 2015

Experterna Kaija Seijboldt, sjuksköterska och vårdutvecklingsledare inom diabetes, vid Landstingets utbildningscentrum för diabetes och Bengt-Olov Tengmark, specialistläkare inom diabetes på Citydiabetes. 

Hur hänger ögonbottnar och diabetes ihop?

– Grovt uttryckt så är det näthinna och kärl som förändras av höga blodsockernivåer. En tredjedel av alla diabetiker har någon form av förändringar, av dessa riskerar 10-35 procent att få synskador på grund av förändringarna. Din syn kan ha samma skärpa under en viss period trots att sjukliga förändringar börjat ske, men efter hand kan försämrad syn och i vissa fall blindhet uppstå. Med hjälp av ögonbottenfotografering kan förändringarna upptäckas innan symptomen uppstår. Det bästa du kan göra för att förebygga skador är att ha ett bra blodsockerläge.

Vad är ögonbottenfotografering?

– En fotografering av näthinnan och synnerven i ögats bakre del. Den första kontrollen sker när diabetesdiagnosen ställs. Därefter kallas typ 1-diabetiker vartannat år och typ 2-diabetiker var tredje år, så länge inga förändringar uppstår.

Hur görs ögonbottenfotograferingen?

– Innan fotograferingen ges ögondroppar som förstorar pupillen. Efter cirka en halvtimme kan bilderna tas. Undersökningen gör inte ont. Bilderna analyseras direkt av en ögonsjuksköterska och vid behov av en ögonläkare. Sedan lagras bilderna för att kunna jämföras med varandra över tid. Ögondropparna kan försämra din syn i upp till ett dygn, därför ska du undvika bilkörning. Solglasögon är att föredra vid solljus. Eventuell behandling kan ske med laserkirurgi, medicin eller kirurgi. Syftet med behandlingen är att bromsa skadeutvecklingen och bevara synförmågan.

Ögonen bör undersökas av läkare minst en gång om året.

Hämta hem SSDF:s checklista på vilka undersökningar som du med diabetes bör göra minst en gång årligen här.

 

Ur Leva med diabetes 5-15