tvätta händerna
Tvätta din händer noga och ofta!

Corona och diabetes

måndag, 20 april, 2020

Här hittar du information om corona och diabetes som vi uppdaterar löpande. Vi har skapat en sida med vanliga frågor och svar från er som ringer eller mejlar oss. Har du också frågor är du välkommen att mejla dem till oss så ska vi göra allt vi kan för att besvara. Medicinska frågor ska man ta med sin behandlande läkare.


Här är en kort film från oss om coronaviruset, riskgrupper samt några råd.


I dagsläget är det otydligt om diabetes är en oberoende riskfaktor för allvarlig coronasjukdom eller inte. Det man vet är att ett högt blodsocker leder till sämre immunförsvar. Att bli sjuk kan innebära att det blir svårare att sköta sin diabetes och infektioner gör också att blodsockret gärna stiger.

Man vet inte om infektioner har olika effekter vid typ 1- eller typ 2-diabetes. Man vet inte heller vilken risk som finns för en person med välkontrollerad typ 1-diabetes. Det man däremot vet är att risken att drabbas hårdare av infektioner är högre hos gamla människor som har underliggande sjukdomar, som till exempel hjärtkärlsjukdomar. Man bör följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer som uppdateras kontinuerligt.

Källa: Sergiu-Bogdan Catrina, överläkare och medicinskt ansvarig för Centrum för diabetes.


Information in other languages
You can find information both in English and other languages as well as frequently asked questions about covid-19 on The Public Health Agency of Sweden’s website.


Socialstyrelsen fick i uppdrag att identifiera de grupper av individer som löper störst risk att drabbas av ett särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i covid-19 och därmed kan ha ett särskilt behov av att skyddas mot smitta av det nya coronaviruset.

En av slutsatserna när det gäller diabetes är att de som löper störst risk att drabbas allvarligt av covid-19 är de som har fler än en av diagnoserna: hjärt-kärlsjukdom (kärlkramp, hjärtsvikt, stroke), hypertoni, diabetes med komplikationer, kronisk njursjukdom och njursvikt, kronisk lungsjukdom (annan än astma) eller kronisk leversjukdom.

Hela publikationen finns att läsa här.

På Folkhälsomyndighetens pressträff den 25 mars, uttalade Anders Tegnell sig så här:
- Har man klarat tidigare influensor bra med diabetes, finns det mycket som talar för att även det här kommer att fungera väldigt bra, sade Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndighetens pressträff den 25 mars. 

På frågan om diabetes och högt blodtryck är riskfaktorer för att bli allvarligt sjuk i covid-19, svarade Anders Tegnell att man från andra länder har sett att diabetes är en risk men inte jättestor då det är åldern som slår hårdast.

-Riskgruppen är de över 70 år, andra kan också vara en riskgrupp och då ska man ha en dialog med sin behandlande läkare.

Länk till Folkhälsomyndighetens pressträff 25 mars 2020


Storstockholms Diabetesförening följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och information om coronaviruset och uppmanar alla medlemmar att också göra det för att minska risken för smittspridning och för att själv bli sjuk.

Undvik smitta
  • En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
  • ​Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
  • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
  • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.