Redo att skriva utkast till en motion eller nominering till SSDF:s årsmöte? Bärbara datorn framtagen liksom annonsen i Leva med diabetes.

Dags att motionera och nominera till SSDF:s årsmöte

fredag, 26 januari, 2018

Börja gärna redan nu fundera på en motion till Storstockholms Diabetesförenings årsmöte i maj. Kanske har du även förslag på någon person till styrelsen? Boka in 16 maj redan nu, så återkommer vi om plats och tid!

Motioner och nomineringar ska vara oss tillhanda senast den 15 mars. Mejla till info@ssdf.nu