diabetesexperter, industri, patienter, beslutsfattare och politiker är kreativa på diabetesdialogskonferensen

Diabetesdialog ”En konferens med garanterad succé”

måndag, 14 oktober, 2019

73 personer med olika yrken och erfarenheter samlades till konferensen Diabetesdialog på First hotell i Stockholm den 11 oktober. Konferensen arrangerades av Storstockholms Diabetesförening och professionen för att samla alla som kan förbättra diabetesvården. Det blev en konferens med oerhört lite snack och väldigt mycket verkstad.

- Det här är en konferens som är en garanterad succé, eftersom det är ni som kommer att göra jobbet! inledde Veronika Lindberg, kanslichef på Storstockholms Diabetesförening.

Alla är här för att de vill förbättra diabetesvården. Och när dagen är slut kommer deltagarna veta vilka insatser de ska göra för att bidra till målbilden som är att diabetesvården håller hög kvalité, är personcentrerad och där Stockholm är topp tre av landets regioner istället för som idag, på plats tre från botten.

Det var knäpptyst i konferensrummet när politiker, diabetesexperter, beslutsfattare, läkemedelsindustrin och patienter var för sig koncentrerat funderade över vilka hinder som finns.
Under allvarliga diskussioner delade de med sig av vilka hinder de såg för att nå målbilden. Flera problemområden kartlades. Bland andra att det inte finns tid till att sätta sig in i nya läkemedel och ny teknik och att det saknas utbildning för både personal och patienter.

Lösningsfokuserade och inspirerade tog de genast an sig uppgiften att diskutera lösningar på hindren. Från det knäpptysta hördes nu istället ett kreativt sorl bland gestikulerande och ivrigt antecknande deltagare. De nästan vände sig ut och in för att hitta lösningar till en bättre diabetesvård.

- Det är mycket energier i rummet. Det kommer att hända saker, konstaterade David Nathanson, endokrinolog och ordförande i Svensk förening för diabetologi.

Att låta patienter och företag utbilda vårdpersonal i diabeteshjälpmedel, tätare samarbete med psykosociala team, mellan specialistvård och primärvård och omfördela arbetet så att det finns utrymme för kompetensutveckling, var några av förslagen på lösningar.

- Man måste våga göra misslyckanden annars kan man aldrig göra förändringar, peppade Anders Ekholm, ordförande i Storstockholms Diabetesförening.

Dagens konferens var ett startskott för ett flerårigt projekt att förbättra diabetesvården i Region Stockholm.

- Vi är verkligen diabetesaktivister i det här rummet och det kommer att bli bättre diabetesvård i Stockholms län, sade Bengt-Olov Tengmark, diabetesläkare och en av deltagarna.

 

Text & foto: Maria Sjöström