olika diabeteshjälpmedel

Diabeteshjälpmedel skiljer sig åt i landet

onsdag, 18 mars, 2020

Vilka insulinpumpar som används avgörs var i Sverige patienten bor. Även andelen patienter som använder insulinpump skiljer sig åt i landet.

 Det visar en kartläggning av diabetshjälpmedel från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, som konstaterar att det finns olikheter i hur upphandlingsprocesserna ser ut i regionerna.
– En central utmaning som pekas ut i kartläggningen är att det saknas samlad data över de volymer som används samt priser för diabeteshjälpmedel. Den här typen av data är en förutsättning för att kunna följa upp och utvärdera regionernas användning, utbud och kostnader för produkterna, säger Karin Melén, enhetschef på TLV.

TLV:s förhoppning är att resultaten från kartläggningen kan fungera som ett diskussionsunderlag kring vad en nationell samverkan bör fokusera på inom diabeteshjälpmedel – och skapa bättre förutsättningar för en jämlik vård.

Luca Pirro