bil på mynt

Dyra körkortsintyg för diabetiker

onsdag, 14 juni, 2017

Personer med insulinbehandlad diabetes måste lämna läkarintyg för att få behålla körkortet. 
Men kostnaden för de medicinska intygen varierar kraftigt. 

 Intyg om diabetessjukdomen och synfunktionen ska lämnas ett år efter diagnosen, och därefter minst var tredje år, enligt Transportstyrelsen, som är den myndighet som bestämmer vad som gäller och vilka typer av intyg som krävs.
Men det är landstingen som tar betalt för intygen, och avgifterna skiljer sig kraftigt åt mellan olika landsting – och ibland även inom ett och samma landsting.
– Inom Stockholms läns landsting finns det en beslutad lista för avgifter som hamnar utanför sjukvården, oavsett om det är ett intyg på grund av diabetessjukdom eller om du behöver ett medicinskt intyg för att kunna ta ett dykcertifikat, säger Kristina Söderlund, intressepolitisk chef på Storstockholms Diabetesförening. 
– Som princip tycker vi att det är fel. Intyget för diabetiker krävs på grund av just sjukdomen, och borde därför ligga inom vårdens ansvarsområde anser vi.
När SSDF har frågat sina medlemmar vad de betalat för sina intyg framgår det att avgifterna är olika. 
– Det som gör att avgiften i slutändan skiljer sig åt är att en del bara fått betala för läkarbesöket, medan andra fått betala för både besök hos läkare, intyg samt ögonundersökning hos ögonspecialist. 
SSDF har genom en skrivelse till Stockholms läns landsting uppmanat landstinget att se över sina principer och regler kring avgifterna. 
– Vi tycker det vore rimligt att intyg av medicinska skäl, alltså på grund av sjukdom, ska falla in under patientavgifter inom hälso- och sjukvården. De ska inte likställas med andra typer av intyg. Då skulle vi få ett mer rättvist system och kostnaden skulle inte bli lika hög för personer med diabetes, säger Kristina Söderlund.