illustration av tarmflora

En flora av bakterieforskning

torsdag, 21 mars, 2019

Floran av bakterier som lever i våra tarmar är ett relativt outforskat forskningsområde. Ny svensk forskning tyder på att magbakterierna spelar en stor roll för vår hälsa – och att vi kan förbättra tarmfloran genom vad vi äter.

Bakterierna i våra tarmar har fascinerat människan i hundratals år. Men det är först på senare tid som ämnet uppmärksammats på riktigt inom den moderna forskningen. Det är bland annat den ökade förekomsten av fetma och typ 2-diabetes i världen som fått intresset för forskningen att växa explosionsartat.

Rubbad tarmflora vid typ 2-diabetes

Ledande inom det nya forskningsfältet är professor Fredrik Bäckheds forskarteam vid Sahlgrenska akademin på Göteborgs universitet. Bäckheds team har till exempel kunnat visa att typ 2-diabetes har en direkt koppling till förändringar i tarmfloran, och de har kommit fram till att patienter med typ 2-diabetes har en rubbad tarmflora jämfört med friska individer.

En forskningsmetod som använts i flera studier är transplantation av bakterier till framavlade bakteriefria möss, som alltså till att börja med inte har någon egen tarmflora – för att på så sätt kunna se olika bakteriers effekter på deras hälsa.

Professor Bäckhed är övertygad om att tarmfloran i framtiden kommer kunna finjusteras för att främja vår hälsa och förebygga samt behandla sjukdomar, kanske genom att till exempel tillföra framodlade nyckelbakterier som motverkar fetma och typ 2-diabetes.

Än så länge krävs fortfarande mycket mer forskning på ämnet för att sådana procedurer ska kunna utvecklas. Men redan nu vet man att kostfibrer, som finns i bland annat baljväxter och grönsaker, spelar en viktig roll för tarmflorans diversitet – det vill säga hur många olika sorters bakterier som lever i tarmen.

Bra med fiberrik mat

Förutom att öka den bakteriella mångfalden i tarmen, vilket i sig är hälsosamt, så bidrar fiberrik mat till att hålla blodfetthalterna låga, och gör att blodsockret stiger långsammare.

I en annan studie – en avhandling från Örebro universitet – visades att kostfibrer även har positiva effekter på tarmbarriären. Tarmbarriären tar upp näring från kosten, samtidigt som den ska skydda mot skadliga ämnen och bakterier. Äldre människor med magproblem har en tarmbarriär som inte fungerar optimalt, men enligt studien kan kostfibrer stärka barriären och därmed motverka mag- och tarmproblem.
– Äldre äter generellt mindre kostfibrer än rekommenderat, och våra resultat kan ligga till grund för framtida kostråd som skulle kunna stärka hälsan hos de äldre och spara vårdkostnader, säger John-Peter Ganda-Mall, forskaren bakom avhandlingen.

Även själva metoderna för att studera mag- och tarmbakterier utvecklas. Forskarna Tuulia Hyötyläinen och Matej Oresic, också vid Örebro universitet, har tillsammans med en forskargrupp i Danmark utvecklat en metod för studier av mag- och tarmbakterier – metabolikstudier – ett sätt att med en kemisk analys få information om tusentals molekyler involverade i cellernas ämnesomsättning.

Med metoden är det möjligt att i ett blodprov analysera omkring 2 000 metaboliter, små molekyler som till exempel aminosyror, fett- och sockermolekyler, vilka bildas vid ämnesomsättningen.

Miljöföroreringar och typ 1-diabetes

Forskarduon arbetar nu med att undersöka sambandet mellan exponering för olika miljöföroreningar tidigt i livet och utveckling av typ 1-diabetes.
– Vi försöker hitta biomarkörer som kan användas vid diagnos av olika sjukdomar mycket tidigare än i dag. Det är också intressant att studera vilka metaboliter som produceras av bakterier i tarmarna och hur dessa i sin tur påverkar vår ämnesomsättning, säger Tuulia Hyötyläinen.

I korthet
Intresset för forskningen om bakterierna i våra tarmar ökar. Fredrik Bäckhed vid Sahlgrenska akademin har kunnat visa att typ 2-diabetes har en direkt koppling till förändringar i tarmfloran. Bäckhed är övertygad om att tarmfloran i framtiden kommer att kunna finjusteras för att främja vår hälsa och förebygga samt behandla sjukdomar.

Redan nu vet man att kostfibrer, som finns i bland annat baljväxter och grönsaker, spelar en viktig roll för tarmflorans diversitet – det vill säga hur många olika sorters bakterier som lever i tarmen.

Text: LUca Pirro.Illustration: Petrus Iggström