samtal mellan läkare och patient

Fler diabetestyper ger skräddarsydd behandling

måndag, 5 mars, 2018

Det är dags att dela in diabetes i flera typer. Då kan man skräddarsy behandlingen rätt redan från början, föreslår forskare efter en ny analys. Anders Ekholm, ordförande i SSDF välkomnar förslaget i Vetandes världs, P1, 4 april 2018

Det finns en autoimmun form av diabetes samt fyra undergrupper av typ 2-diabetes. Det är i synnerhet grupp 3 som karaktäriseras av kraftig övervikt och allvarlig insulinresistens, som kommer att tjäna mest på den nya diagnostiken eftersom den här gruppen är mest felbehandlad.

Tidigare har man behandlat alla med typ 2-diabetes på ungefär samma sätt men nu kan man alltså behandla efter de olika variationerna av typ 2-diabetes.

Forskarna kan även se att de olika grupperna har olika risk för olika komplikationer av sin diabetes.
- Det betyder att man tidigare kan sätta in en behandling som förebygger komplikationer hos de patienter som har störst risk att drabbas, säger Emma Ahlqvist, docent och förstaförfattare till artikeln som är publicerad i Lancet Diabetes & Endocrinology.

Forskarna föreslår följande ny indelning i undergrupper:

Grupp 1, SAID (severe autoimmune diabetes): motsvarar i princip typ 1 diabetes och LADA (latent autoimmune diabetes in the adult), och karaktäriseras av insjuknande i låg ålder, dålig metabol kontroll, försämrad insulinproduktion och förekomst av GADA-antikroppar.
Grupp 2, SIDD (severe insulin-deficient diabetes): omfattar personer utan antikroppar med högt HbA1C, försämrad insulinproduktion och måttlig insulinresistens. Grupp 2 har den högsta förekomsten av retinopati.
Grupp 3, SIRD (severe insulin-resistant diabetes): karaktäriseras av kraftig övervikt och allvarlig insulinresistens. Grupp 3 hade den högsta förekomsten av njurskador vilket också är den följdsjukdom som kostar samhället mest.
Grupp 4, MOD (mild obesity-related diabetes, MOD): omfattar kraftigt överviktiga patienter som insjuknar vid relativt ung ålder.
Grupp 5, MARD (mild age-related diabetes, MARD): är den största gruppen (ca 40%) och samlar de äldsta patienterna.

Studien bygger på data från Skandinavien och nu planerar forskarna att starta motsvarande studie i Kina och Indien för att se om man får liknande resultat i andra etniska grupper.

Studien är publicerad i Lancet Diabetes & Endocrinology. Artikeln heter Novel subgroups of adult-onset diabetes and their association with outcomes: a data-driven cluster analysis of six variables.