vuxen tjej i träningskläder mäter sitt blodsocker

Föreningens medlemmar gör sin röst hörd!

onsdag, 20 februari, 2019

Det är svårt att få kontakt med sin diabetesmottagning, man måste ligga på för att få komma på läkarbesök och så måste man tjata sig till den medicinteknik man behöver. Det här visar Storstockholms Diabetesförenings enkät bland personer med typ 1-diabetes.

Syftet med enkäten var att få en bild hur vården i Stockholm fungerar utifrån patienternas perspektiv och att kunna återkoppla till respektive klinik vad patienterna tycker. 400 personer med typ 1-diabetes svarade på enkäten och resultaten pekar på stor förbättringspotential.
De flesta anser att man får ett bra bemötande och att personalen är kunniga, visar enkäten. Men endast 30 procent säger att man sätter tydliga mål med behandlingen. Inte ens hälften anser att man har bra stöd och support för att kunna sköta sin diabetes. Det är siffror som måste förbättras.

- Vi har regelbundna kontakter med klinikerna och det känns angeläget att vi för fram hur våra medlemmar upplever vården. Allt för att vården i Stockholm ska hålla hög kvalité och ges utifrån personens individuella behov, säger Veronika Lindberg, kanslichef på Storstockholms Diabetesförening.

85 procent anser att man har de medicintekniska hjälpmedel man behöver men man har fått tjata sig till den. Några lyfter även upp att man har hjälpmedel men att man inte vet vilka nyheter som kommer eller hur man kan få ta del av dessa. Region Stockholm har tidigare inte legat i framkant när det gäller upphandlingar av ny teknik, något medlemmarna hoppas ska förändras.

- Vi kommer att fortsätta fråga våra medlemmar om hur vården fungerar, efter vad som fungerar bra och vad som kan förbättras. Föreningens roll är att föra våra medlemmars talan och tillsammans med vården göra den ännu bättre, säger Veronika Lindberg.