Alltid öppet-appen

Framtidens vårdmöten under utveckling

måndag, 14 september, 2020

I en samtid där fysiska möten kan utgöra en risk har diabetesvården blivit allt mer digital. I framkanten av förändringarna finner vi Akademiskt specialistcentrum och Centrum för Diabetes.

Det var två år sedan Centrum för Diabetes – en av fyra enheter under Akademiskt specialistcentrum – började använda sig av Alltid öppet-appen. Tillsammans med ett gäng vårdcentraler inom Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO), började de som pilotgrupp att prova på att använda sig av videomöten i liten skala. Men i samband med covid-19-pandemin ökade användningen explosionsartat.
– Det var en stor fördel att vi redan hade kört på ett tag då. Vi behövde bara skala upp, istället för att börja med något helt nytt. Det fanns rutiner och vi visste hur vi skulle gå till väga, säger Anna Tisäter, verksamhetsutvecklare inom eHälsa på Akademiskt specialistcentrum.

Videomöten under våren

Under våren har sammanlagt 84 procent av patientkontakterna varit icke-fysiska på Akademiskt specialistcentrum. Videomöten och andra lösningar har snabbt blivit den nya standarden.
- Patienterna har varit redo för det här rätt länge. Det är nog vi personal som varit lite rädda för att bryta invanda arbetssätt. Men i och med corona så ökade uppfinningsrikedomen på hur man kunde lösa saker och ting. Nu vet vi att det går att göra mer via video än vi först kunde trott, säger Anna Tisäter.
Anna Tisäter poängterar dock att läget idag såklart inte är normalt. Hon menar att de fysiska besöken har en fortsatt stark betydelse, men att de skulle kunna samordnas bättre till färre tillfällen – vilket tillsammans med digitala möten skulle kunna spara både patientens tid och vårdens kostnader.
– Nu är det jättemycket video och väldigt få besök, och så kommer det nog inte vara i fortsättningen kanske. Det är ju inget självändamål med videosamtal. Men det är bra att prova på så att vi ser vad som funkar, och att patienten i framtiden kan ha större valmöjligheter när det gäller sin vårdkontakt.

Enbart positivt med e-möten

Johan Svärd är en av de diabetiker som testat på så kallade e-möten. Han har haft ett tiotal videomöten och är positiv till utvecklingen.
- Min upplevelse av e-möten är enbart positivt. Det underlättar att kunna ta ett möte hemifrån eller från jobbet istället för att ta sig till sin mottagning. Jag upplever mötena som tidseffektiva men ändå trevliga och personliga, säger Johan Svärd.

Jeanette Rosén har även hon fått vård för sin diabetes genom Alltid öppet-appen. Hon upplever också en fördel med att inte behöva åka till sin mottagning och ta ledigt från jobbet på grund av ett inbokat vårdmöte.
– Nu när jag går hos podiater på grund av diabetessår på fötterna har jag tyckt att det har varit jättebra att kunna skicka in bilder på tåsåren jag har och snabbt få svar, berättar Jeanette Rosén.

Men det finns dock vissa funktioner i appen som hon tycker skulle kunna förbättras.
– Man kan inte skriva kommentar för varje enskild bild man tar, vilket är en stor nackdel. Och det går heller inte att skicka flera bilder ur olika vinklar på samma sår, utan att fylla i det som att man har flera sår.

Utveckling behövs

På det stora hela verkar både vårdgivare och vårdtagare positivt inställda till digitaliseringen, även om ytterligare utvecklingsarbete med tekniken behövs. Som verksamhetsutvecklare inom eHälsa tycker Anna Tisäter att något som saknas i dagsläget är möjligheten för gruppsamtal.
– Det har att göra med GDPR och andra säkerhetsfrågor. Vi kan inte använda Skype eller Zoom till exempel, eftersom det inte är någon säker kommunikationsväg. Man måste kunna legitimera sig med BankID och så vidare. Det har blivit ett hinder nu under corona, men vi arbetar intensivt för att lösa det.

När effekterna av corona-pandemin avtagit kommer antagligen andelen fysiska besök återgå till mer normala nivåer. Men digitaliseringen av vården fortsätter, med eller utan corona.
– Det här är bara början egentligen. Det kommer komma många fler funktioner i appen och det är bland annat det vi håller på att utveckla nu, säger Anna Tisäter.

Text: Luca Pirro