blodsockermätare

För frisk för att undvika skador

tisdag, 28 november, 2017

Trots bättre teknik och bättre läkemedel har inte svenskarnas HbA1c förbättrats mellan åren 2008 till 2015. Det beror på att ny teknik först skrivs ut när man har nått tillräckligt dåliga värden eller har fått komplikationer. Det här beskriver en person med typ 1-diabetes i Svenska Dagbladet den 28 november 2017.

Ska vården individualiseras och behandling skräddarsys för bästa utfall måste patienten vara en part i sin behandling. Det är självklart för Storstockholms Diabetesförening som driver frågan om jämlik vård som utgår ifrån patientens behov. Att ny teknik först ges när man blivit sjukare är ett cyniskt förhållningssätt. Både vården och patienten vinner på en kunnig patient och ett mindre snävt regelverk.

Komplikationer av diabetes står för den största kostnaden idag. Det vore rimligt att sätta in rätt behandling från början för att minska den kostnaden och det stora lidandet för den som drabbas.

- Kan man få bättre värden eller livskvalitet av ett tekniskt hjälpmedel, så ska man få tillgång till det. Istället för fyrkantiga administrativa regler, säger Anders Ekholm, ordförande i Storstockholms Diabetesförening.

Läs hela debattartikeln i Svenska Dagbladet 28 november 2017