Anders Ekholm, ordförande i Storstockholms diabetesförening

Globaliserad teknologi förändrar världen

torsdag, 21 mars, 2019

En snabbt föränderlig värld kräver nya typer av organisatoriska resurser. Framtiden stavas mindre centralstyrning och mer underifrånperspektiv. Men ingen utveckling sker utan modet att misslyckas.

I höstas kom resultatet från rapporten ”Rethinking Society for the 21st Century”, där över 300 internationella experter medverkade. Rapporten kommer från det intressanta forskarnätverket International Panel on Social Progress, som tittar på hur välmåendet i världen ser ut. Goda nyheter är att vi globalt sett har fått det bättre. Tillväxten är god och andelen fattiga i världen har sjunkit.

Men orosmoln från rapporten kopplas bland annat till global ojämlikhet. De rikaste är exempelvis en maktfaktor på ett helt annat sätt än tidigare. De tio största företagen har idag lika stora inkomster som de 180 fattigaste länderna. Övriga utmaningar berör till exempel klimat, migration och våld.

Rapporten lyfter särskilt globalisering och teknologi som trender som förändrar världen. Hälften av världens befolkning har tillgång till internet, och antalet mobilabonnemang är ett per invånare.

Utrikeshandeln ökar. Exempelvis är det omöjligt att ta fram de extremt avancerade kretsarna som behövs för att tillverka en smartphone, om man inte har tillgång till den globala marknaden. Globaliseringen och den teknologiska utvecklingen förstärker varandra.

Även civilsamhällets roll för framtidens välfärdsstater lyfts. Solidariteten minskar inte, men det gamla sättet att organisera lockar inte längre. Aktiva inom partier och fackföreningar minskar, samtidigt som det politiska intresset hos befolkningen ökar. Ideella organisationer och sociala medier blir allt viktigare i påverkansarbetet. Hur skapar vi en värld där människor faktiskt vill och får påverka?

 Vi måste fundera över nya typer av organisatoriska resurser för att genomföra sociala innovationer. Istället för centralstyrning behöver vi öka underifrånperspektivet. Alla stora förändringar föds från invånarna. Metoo-rörelsen är ett exempel på hur långt gångna idéer och värderingar till slut blommar ut och hamnar på löpsedlarna.

Frihet. Jämlikhet. Hållbarhet. Så lyder rapportens målformuleringar för sociala framsteg. De uppmanar till att stå upp för mänskliga rättigheter för världens alla befolkningar, att minska ojämlikheten mellan länder och människorna inom dem, samt att bidra till ett miljöarbete som bevarar planeten och våra ekosystem för framtida generationer. Avslutningsvis ger de fem tankeställare som kan förändra ditt liv och till slut världen:

• Fundera på arbetsfördelningen inom familjen

• Fundera på hur din arbetsplats kan bli mer demokratisk

• Se över din konsumtion

• Håll dig informerad

• Var en aktiv medborgare

Vi kan alla göra stor skillnad tillsammans, men ingen utveckling sker utan modet att misslyckas.

För övrigt…

…anser jag att det är skamligt att vi 08:or ligger på tredjeplats från botten vad gäller regionens diabetesresultat. Vi stockholmare är ju bäst på allt. Det är klart att vi ska vara bäst även på detta! To be continued!