bananer som illustrerar impotens

”Hälften får problem med potensen”

tisdag, 9 juni, 2020

Hälften av de som har haft typ 2-diabetes i fem år eller mer får problem med erektionen.
– För många män är det en lång startsträcka att uppsöka vården för sina problem, säger Stefan Arver, docent och överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset.

Typ 2-diabetes är kopplat till kardiovaskulär sjukdomsrisk. För att få och behålla erektion är kärlfunktionen central, det vill säga förmågan att öka blodflödet i penis. Nervfunktionen och den hormonella situationen kan också påverka.

Med metabolt syndrom, som många personer med typ 2-diabetes också har, följer bland annat övervikt, högt blodtryck och höga värden av det skadliga LDL-kolesterolet, som påverkar förmågan till erektion negativt.
– Av de som har typ 2-diabetes och har haft det i fem år eller mer, är det 50 procent som har erektionsproblem i sådan grad att de upplever det som ett problem och önskar få den behandlad, säger Stefan Arver på Anova, andrologiskt centrum på Karolinska universitetssjukhuset. Inom andrologin behandlas specifika sjukdomstillstånd i mannens könsorgan, sexuella funktion eller hormonproduktion. 

Stefan Arver

Man bör skilja på typ 1-diabetes och typ 2-diabetes när man pratar om risker för erektionsproblem, menar Stefan Arver. Typ 1-diabetes behöver inte alls vara kopplat till kardiovaskulär sjukdomsrisk, då det är en autoimmun sjukdom.
– Idag ser vi att hjärtkärlkomplikationer och övriga komplikationer för personer med typ 1-diabetes förbättrats väldigt mycket.

God blodsockerkontroll 

En god blodsockerkontroll förebygger komplikationer. Ett högt blodsocker och sämre blodsockerkontroll under lång tid ger däremot skador på blodkärl och nerver, som förstås också kan leda till problem med erektionen då blodflöde och känsel försämras.
–  Med ett stabilt blodsocker och bra metabol kontroll behöver inte män med typ 1-diabetes få några problem med sexlivet. Men det kan vara svårt att hantera typ 1-diabetes och olika personer har olika förutsättningar att lyckas, säger Stefan Arver.

– Man ska också komma ihåg att typ 1-diabetes är en kronisk sjukdom som är mer eller mindre belastande. Vid en holistisk bedömning måste man förstå att det finns faktorer vid sidan av de faktiska riskfaktorerna som kan spela in för personer med typ 1-diabetes.

När det är ett bekymmer att få eller behålla erektion, är det värt att ta upp det med vården, menar Stefan Arver. För att försöka förbättra riskfaktorerna eller för att få behandling.
– Det finns bra behandlingar som inte är riskfyllda. Det finns olika läkemedel, man kan ta injektioner och man ska heller inte glömma beteendevetenskapen.
Det är väsentligt, menar Stefan Arver, att inte sopa problemet under mattan. Det vanliga är att män går och drar med erektionsbekymmer. Den genomsnittliga tiden som det tar för män att söka vård för erektionsproblem är cirka tre till fyra år.
– Män har generellt sett en hög tröskel för att söka vård, säger han.

Text: Bruno Lundgren