Anders Ekholm

"Innovationer kommer ofta från användarna"

onsdag, 14 juni, 2017

Självklart finns det faror när man själv modifierar insulinpumpar, men det finns också en risk med att inte bejaka innovationer varhelst de sker. 
Det skriver SSDF:s nye ordförande, Anders Ekholm.

Under gångna månaden har det varit en debatt om föräldrar som utvecklar sina barns insulinpumpar för att få bättre koll på barnens blodsockernivåer. Framförallt, förstås, för barnens hälsa, men även för sin egen hälsa. Att vara förälder eller anhörig till ett barn som konstant behöver övervakas för att få bra blodsockerkontroll, lider själva av sömnbrist och av den konstanta oron.
Kraven på att förbjuda dessa försök har rest bland annat i tidningen Dagens Medicin av olika professionsföreträdare. Detta är inte något nytt. Samma motstånd fanns då de personliga blodsockermätarna började användas i USA på 70- och 80-talen. Det är heller inte något unikt för sjukvården, samma fenomen ser vi i alla branscher. Det vill säga det är sällan som innovationer kommer inifrån branschen själv. 
Den snabbaste och coolaste elbilen kommer inte från de stora gamla biltillverkarna, utan från Tesla, ett bilföretag som startades av Elon Musk, it-entreprenör. 
Vi vet från alla andra branscher att det inte går att förbjuda innovationer av teknikanvändare. Det är dessutom så att innovationerna ofta kommer från just användarna, de är ju i daglig kontakt med tekniken, och ser problemen och möjligheterna. De personliga blodsockermätarna och insulinpumpen är exempel på uppfinningar som gjorts av patienter, snarare än industrin eller professionerna.
Självklart finns det faror när man själv modifierar insulinpumpar, men varför gör man ändå det? Svaret är förstås att man inte är nöjd med systemets innovationsförmåga och framförallt hastighet. För det finns en risk med att inte bejaka innovationer varhelst de sker. Risken är stagnation. Men risken är mer påtaglig än så, sett i historisk tillbakablick så skulle vi diabetiker dö inom loppet av tre år, om den medicintekniska utvecklingen inte kommit på insulinet. Vår hälsa skulle inte vara lika bra om inte tekniken gett oss egna blodsockermätare, bättre insuliner och insulinpumpar.
Vad vi patienter behöver och kräver är inte förbud mot utveckling utan snabbare utveckling. Vi måste inse att det finns risker med utveckling men även att brist på utveckling eller låg utvecklingshastighet även det innebär risker och kostnader i hälsa och förlorade levnadsår – om vi inte experimenterar och provar nytt.
Men vi måste göra det tillsammans med professionerna och industrin snarare än att stå på varsin sida av barrikaderna.

För övrigt …
…anser jag att det ska bli fullständig valfrihet bland alla EU-godkända medicintekniska produkter, och inte enbart de som något landsting lite slumpmässigt har upphandlat. Insulinpumpscheck och blodsockermätarcheck, tack!