”Klart Stockholm ska bli bäst igen!”

onsdag, 9 januari, 2019

Ett nytt år, en ny mandatperiod för det som numera heter Region Stockholm, tidigare Stockholms läns landsting. Det innebär nya möjligheter och nya lösningar. Men dessvärre även samma problem. 

Att leva med diabetes, är mer av en livsstil än någon diagnos som man klistra på oss. Det handlar helt enkelt om allt vi äter och hur vi rör oss. Men det handlar även om hur vi känner oss, och vad vi gör. Allt spelar roll, hela livet påverkar vår diagnos och vår diagnos påverkar vårt liv. 
Men vi lever i fantastiska tider. Det kommer nya rön och läkemedel, och nya teknologier varje månad. Av de fem procenten av invånarna i Stockholm som har diabetes borde varje månad innebära bättre och bättre värden i sin diabetes. Ändå sjunker inte Hba1C under det senaste decenniet. Tvärtom - trenden i Nationella diabetesregistret är fasansfullt stabilt. Stockholm med landets mest välutbildade och höginkomstagande befolkningen får inte bättre diabetesvärden trots alla fantastiska teknologiska framsteg. Och vi är inte heller bäst i landet.
Som gammal 08:a är ju detta skamligt. Det är klart att vi ska vara bäst, även på detta. 
Nu startar en ny mandatperiod. Fyra år av samma ledning. Fyra år är en väldigt lång tid. Samtidigt händer inget med hälsoutvecklingen om vi inte gör saker annorlunda.
I förbättringsforskningen ser man att då man använder rätt metoder, så går det fort. Vi kan göra stora förbättringar på kort tid, om vi bara gör på rätt sätt. Vi pratar månader snarare än år eller decennier. Det handlar bland annat om att bjuda in patienterna. Det handlar om att kontinuerligt mäta och göra annorlunda, både för oss som personer med diabetes, men även för vårdcentraler eller regionen i stort.
Vi ska inför den kommande mandatperioden bjuda in den politiska ledningen att tillsammans med föreningen förbättra diabetesvården.
Det handlar om att ge vård efter varje persons egna villkor, men framförallt handlar det om att ge vård och stöd som faktiskt förändrar och förbättrar.
Vi kommer erbjuda våra kunskaper och insikter till den nya ledningen. Med utgångspunkt från våra medlemmar och bra forskning, så vet vi precis hur man ska gå vidare.
När vi och landstingets nya ledning tillsammans tar nya tag, så kommer det att förändras!

För övrigt…
…tycker jag att vi som patientförening inte enbart ska ställa krav och peka finger, vi har ett ansvar att stödja och vara med, när andra aktörer måste förändra sig. Därför vill jag att vi ska ta en större del av utvecklingen, inte enbart av vården och dess processer utan även tillsammans med industrin hjälpa till att förbättra hjälpmedel och digitala livsstöd.