Metformin - minskar både vikt och risk för cancer

måndag, 1 oktober, 2012

När en förändrad livsstil inte längre räcker för att hålla blodsockret på plats, får de flesta personer med typ 2-diabetes läkemedlet Metformin. Det har visat sig vara till hjälp även mot övervikt och cancersjukdomar.

METFORMIN ÄR DEN verkande substansen i läkemedlena Glucophage och Metformin. Substansen sänker blodsockret och minskar risken för viktökning.

Enligt de nationella riktlinjerna för diabetesvården ska metformin ordineras som förstahandsval vid typ 2-diabetes. 60 procent av Sveriges befolkning behandlades med metformin förra året, enligt Socialstyrelsens läkemedelsstatistik.

Metformin har använts i decennier, är billigt, saknar allvarliga biverkningar och sänker fasteblodsockret bara när det är för högt.

Varaktig viktminskning

Man kan till och med gå ned i vikt med metformin eftersom insulinproduktionen minskas när blodsockret sänks. Även personer utan diabetes kan minska i vikt av metformin och effekten står sig i minst tio år, visar en studie nyligen publicerad i Diabetes Care.

Också cancerrisken har visat sig minska med nästan hälften med metformin. Det visar forskning som jämfört långtidsanvändare av metformin med diabetiker som inte ätit preparatet. Men det krävs mer studier innan det kan bli aktuellt som behandling mot cancer.

Som alla läkemedel orsakar även metformin biverkningar och den vanligaste är magproblem. Biverkningen är oftast övergående. Är den inte det verkar det som att biverkningarna minskas när metformin kombineras med DPP-4 hämmare, ett annat blodsockersänkande läkemedel, enligt Michael Alvarsson, överläkare på Endokrinologen på Karolinska universitetssjukhuset i Solna.

Kolla njurfunktionen

Metformin som enda behandling orsakar aldrig hypoglykemi, insulinkänningar.

I sällsynta fall kan metformin ge en mycket allvarlig biverkning, laktatacidos, mjölksyraförgiftning. Den största riskfaktorn är nedsatt njurfunktion, även lindrigt nedsatt. Hög ålder, alkoholism och försämrad leverfunktion är andra riskfaktorer. Allvarlig uttorkning kan ge nedsatt njurfunktion. Det är bra att känna till det om man har långvariga och allvarliga kräkningar/diarréer.

Njurfunktionen försämras successivt med stigande ålder. Nedsatt njurfunktion är alltså vanligt bland äldre och därför är det viktigt att se till att få sin njurfunktion kontrollerad.

MARIA SJÖSTRÖM

Ur Leva med Diabetes nummer 4 2012