blodkärl

Minskning av hjärtkärlsjukdom

måndag, 24 april, 2017

Personer med typ 1- och 2-diabetes är de stora vinnarna när det gäller minskningen av hjärtkärlsjukdomar mellan 1998 och 2014. Det visar en studie vid Sahlgrenska akademin på tre miljoner svenskar.

Hos personer med typ 1-diabetes, med medelåldern 35 år, minskade förekomsten av hjärtkärlsjukdom med 40 procent, jämfört med kontrollgruppen där minskningen var 10 procent. Hos personer med typ 2-diabetes, med medelåldern 65 år, minskade fallen av hjärtkärlsjukdom med 50 procent, jämfört med kontrollgruppen där minskningen var 30 procent.
Bättre medicinering mot riskfaktorer och att diabetesvården fungerar bra med behandlingsriktlinjer, tror forskarna ligger bakom resultatet.

Studien är publicerad i The New England Journal of Medicine.