tecknad figur står framför en massa pilar som pekar åt olika håll

Nedmonterad diabetesvård får katastrofala följder

måndag, 4 juni, 2018

Vi riskerar kaos i Stockholms diabetesvård om nedmonteringen fortsätter. Omprioriteringar på sjukhusen leder till att man avstår från att ta emot personer med typ 2-diabetes och den planerade satsningen på diabetesvården har uteblivit. Detta får stora konsekvenser för dem som lever med diabetes.

Diabetesvården i Stockholm har tidigare legat på riksgenomsnittet men tappar nu mark.
Vid senaste jämförelsen mellan landstingen går endast 16 av 38 indikatorer som rör diabetes åt rätt håll i Stockholm. Det borde få varningsklockorna att ringa.

Professionen och Storstockholms diabetesförening manar till aktion i en gemensam debattartikel, publicerad på Dagens Medicin den 11 juni 2018. Författtarna är Anders Ekholm, Ordförande Storstockholms Diabetesförening, Ingrid Dahlman, överläkare och specialsakunnig i endokrinologi och diabetologi, SLL och David Nathanson, överläkare och ordförande Svensk förening för diabetologi.

Här kan du läsa artikeln på Dagens Medicin