en fot blir undersökt

Nedslående resultat för diabetesvården

torsdag, 21 mars, 2019

Personer med typ 2-diabetes får inte alla undersökningar och insatser som de borde få. Det visar enkäten Diabetes-Kollen, som SSDF och Netdoktor står bakom står bakom.

– Det här är grundläggande för en god hälsa, säger Anders Ekholm, ordförande i Storstockholms Diabetesförening, en av initiativtagarna till enkäten.

Hälften får inte fotundersökning

Det som sticker ut ordentligt är att nära hälften av dem som lever med typ 2-diabetes inte har fått sina fötter undersökta det senaste året. Vid tidig upptäckt av skador i nerver och blodkärl kan förändringar i fötterna förhindras eller fördröjas.
– Den här undersökningen ger endast svar på om fötterna har kontrollerats det senaste året. Tänk om det är både två eller tre år sedan sist? Ett litet sår som inte har upptäckts i tid riskerar att sluta med det värsta... amputation, säger Anders Ekholm.

Få får diabtesutbildning

Försämringar i fötterna beror på att man inte har tillräcklig kontroll över sitt blodsocker. Och för att skaffa sig det behöver man naturligtvis medicinsk behandling och diabeteshjälpmedel. Men man behöver en viktig sak till, nämligen utbildning i hur man gör för att sköta sin diabetes på bästa sätt. Här visar enkäten katastrofala siffror. Inte ens 20 procent av dem som svarade på enkäten har fått utbildningen – något som är högprioriterat i Socialstyrelsens riktlinjer.
– Det här är en väldigt viktig fråga, säger Anders Ekholm. Om inte vården själva kan erbjuda detta vill vi att de berättar om utbildningarna som Storstockholms Diabetesförening bedriver, på uppdrag av Region Stockholm.

Anhöriga vill få kunskap

Enkäten visar även att diabetes är en sjukdom som berör anhöriga. Tre fjärdedelar av anhöriga till personer som lever med typ 2-diabetes hade inte fått information om sjukdomen.
– Anhöriga vill vara ett stöd för sin partner. Tack vare vetskapen om det här har vi nu en fullbokad kurs som startade i början av mars. Anhöriga som inte fick plats står på kölista.

Diabetes upptäcktes av en slump

Enkäten riktade sig även till personer i riskzonen för att få typ 2-diabetes. Här finns en stor potential att förhindra och fördröja debuten av typ 2-diabetes. Hela 65 procent uppgav att deras diabetes upptäcktes av en slump då de sökte vård för annat.
– Deras förhöjda blodsockervärden hade kunnat hejdas med hjälp av stöd till livsstilsförändringar. Ett av våra krav vi nu ställer till både beslutsfattare och vården är att alla primärvårdsmottagningar ska testa blodsocker på personer i riskzonen.

Text: Maria Sjöström

Med hjälp av enkätens resultat har Storstockholms Diabetesförening lagt upp en strategi och fastställt ett antal krav SSDF kommer att driva i Region Stockholm:

• Alla nydebuterade med diabetes ska erbjudas egenvårdsutbildning.

• Alla primärvårdsmottagningar ska regelbundet testa blodsocker på riskindivider.

• Region Stockholm ska förbättra sina resultat i Nationella diabetesregistret (NDR) och innan mandatperioden är slut ligga i topp tre. Idag är vi tredje sist från botten.

• Regionen ska erbjuda vård och behandling som leder till de målnivåer som finns i NDR.

• Erbjuda fast diabeteskontakt.

• One-stop-shop: alla rutinbesök vid samma tillfälle och när det passar patienten.

• Fria val av hjälpmedel. Utbudet av medicinteknik ska vara stort och kunna möta varje persons behov.