En bebis får sitt blodsocker mätt
En bebis får sitt blodsocker mätt

Remissvar: Diabeteshjälpmedel ska passa alla

onsdag, 27 september, 2017

Svar på remiss angående upphandling av diabetesprodukter 2017, SLL425
Storstockholms diabetesförening förstår att denna remiss främst riktar sig till eventuella leverantörer av diabetesprodukter. Dock vill föreningen skicka in några kommentarer och perspektiv som vi anser viktiga i samband med upphandling.

Ett av dessa är att ta hänsyn till sortimentsbredden. En och samma produkt passar inte alla. I regel, vid upphandling är volym en viktig parameter eftersom den kan inverka på priset. Risken blir då att 90 procent av användarna måste använda samma produkt även om det inte är optimalt. Vi har ett avskräckande exempel på upphandling av pennkanyler där företaget med den billigaste produkten vann upphandlingen, dock inte med den bästa produkten visade det sig. Framförallt var det barnen som upplevde att kanylen gjorde ont och att de fick blåmärken. Individernas specifika behov och produktens kvalitet måste tas hänsyn till vid upphandling. Barn, vuxna och äldre kan ha helt olika behov, förutsättningar och villkor runt sin egenvård vid diabetes.

Det som vi också från föreningen vill påtala är att upphandling med få produkter och stora volymer inte främjar innovation och utveckling. Ska vi få in nya produkter som passar dagens och morgondagens patienter måste upphandling av diabetesprodukter ta med ovanstående perspektiv. Vi är helt övertygade att i längden kommer både patienter och samhället tjäna på det.

Stockholm den 15 september 2017

Anders Ekholm, ordförande Storstockholms Diabetesförening