illustration av en fot med ett sår

(Signal)vägen till fotsår

måndag, 17 juni, 2019

Forskare vid Karolinska institutet har identifierat en mekanism som kan hjälpa till att förklara diabetikers nedsatta sårläkningsförmåga. 

För personer med diabetes är risken att drabbas av diabetiska fotsår under sin livstid ungefär 15 procent. Kunskapen om varför såren uppstår är fortfarande ofullständig och därför är även behandlingsalternativen begränsade. Men nu har alltså forskare vid Karolinska institutet gjort ett fynd som ger hopp om nya behandlingar.

Fyndet gäller en signalväg mellan celler, som kallas för Notch. Signalvägen är känd sedan tidigare för att vara aktiv under celldelning, cellförflyttning och uppbyggnaden av nya blodkärl. I den nya KI-studien uppmärksammade forskarna att signaleringen via en receptor som heter Notch1 var överaktiv hos patienter med typ 1- och typ 2-diabetes – och de höga glukosnivåerna hos patienterna bidrog till att signalvägen hölls aktiverad.

Genom att hämma Notch1-signaleringen lyckades forskarna förbättra sårläkningen hos diabetiska djur.

– Det är viktigt att understryka att alla metoder som vi har använt för att hämma Notch-signaleringen har förbättrat sårläkningstakten endast hos diabetiska djur och inte hos icke-diabetiska djur, vilket visar att Notch-signalering kan vara en specifik terapeutisk måltavla för diabetiska sår, säger studiens huvudförfattare Sergiu Catrina, docent vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi på Karolinska institutet.

Studiens resultat tyder på att diabetiska fotsår skulle kunna förbättras med hjälp av en liknande signalhämmande behandling.

– Det är verkligen spännande när man tänker att det finns substanser som hämmar signalsystemet som är tillgängliga och har testats intensivt. Det öppnar upp för framtida forskning, säger Sergiu Catrina.

Text: Luca Pirro