Skräddarsydd behandling ges med unik plattform

torsdag, 21 februari, 2019

Den bästa diabetesvården ges med hjälp av en världsunik artificiell intelligens, EASY-Diabetes. Det visar en klinisk studie vid Lunds universitet. Nu stödjer Storstockholms diabetesförening EASY-Diabetes med 500 000 kronor för vidareutveckling och breddning av systemet.

EASY-Diabetes är en plattform baserad på artificiell intelligens, AI, som ger läkare stöd i att optimera och individanpassa behandling utifrån varje person med typ 2-diabetes unika behov och förutsättningar. Nyckeln till beslutsstödet är att plattformen samlar in och analyserar en stor mängd data och variabler som en människa normalt sett inte kan hantera. Plattformen tolkar och sammanställer information så att varje individ får hjälp att hantera sitt blodsocker och minska risken för komplikationer av sin diabetes.

-  Äntligen kan vi få precision i diagnostiken och ge behandling som passar den enskilda individen, säger Anders Ekholm, ordförande i Storstockholms diabetesförening.

Bättre HbA1c

Preliminära data, från den pågående kliniska studien EASY-1, visar tydligt hur blodsockerkontrollen förbättras. Drygt 65 procent av patienterna som haft ett högt HbA1c, långtidsblodsocker, lyckas redan efter ett halvår uppnå sina målvärden, jämfört med bara knappt tio procent av dem som inte har fått stöd av EASY-Diabetes. Studien är en randomiserad, kontrollerad klinisk studie med över 300 deltagare på 44 kliniker, och är den största av sitt slag i Sverige inom e-hälsa och AI.

Att få diagnosen typ 2-diabetes idag innebär för många en lång resa kantad av justeringar i läkemedelsbehandling innan man hittar en variant och potentiell kombination som fungerar någorlunda bra.
- Med hjälp av EASY-plattformen kan läkaren ge patienten skräddarsydd behandling redan från början. Läkaren får genom plattformen rekommendationer om vilket läkemedel eller läkemedelskombinationer, vilken dos som passar just den patienten hen har framför sig. Det här ger en enorm vinst och trygghet för personen med diabetes, säger Anders Ekholm.

Medlemmar ska testa plattformen

Under 2018 belönades EASY-Diabetes med Vinnovas Medtech4health Innovation Award med ett bidrag på 100 000 kronor som ingår i utmärkelsen och två stora Vinnova-anslag för att förbereda EASY-Diabetes för användning i klinisk praxis. I år får projektet alltså ytterligare 500 000 kronor av Storstockholms diabetesförening, medlen hämtas ur föreningens forsknings- och utvecklingsfond som är skänkta av medlemmar i föreningen. Det är inte bara ett ekonomiskt stöd från SSDF utan föreningen kommer också att bjuda in sina medlemmar till att bli en central del i utvecklingsarbetet. Plattformen ska nu vidareutvecklas så att mätvärden från personens mobil, stegräknare, smarta klockor, stressarmband, intelligenta personvågar ska kunna integreras i systemet. Med hjälp av direktintegrering av data från bärbara sensorer ska vården få ännu större möjligheter till att ge stöd, individanpassad återkoppling och anpassad behandling.
- Inte minst får individen själv full insyn i sin behandling och kan förstå, följa den och få bättre koll över sin diabetes. När vi har samlat mer data ska vi träna en annan artificiell intelligens att ge livsstilsråd. Tanken är att det ska bli en digital coach som är helt byggd på många personers data som i slutänden blir en personlig rådgivare för livsstilsförändringar. På så sätt hjälper patienter varandra, säger Anders Ekholm.

Medlemmarna i Storstockholms diabetesförening ska få testa produkten så att de kan ge förslag och önskemål om både funktionalitet och användargränssnitt.

Idag används EASY-Diabetes i Region Skåne, Halland och Västra Götalandsregionen, dock ännu inte i Region Stockholm, vilket Storstockholms Diabetesförening nu vill ändra på.
- Storstockholms Diabetesförening har tidigt varit en viktig samarbetspartner i arbetet med EASY-Diabetes. Vi hoppas därför att de övertygande resultaten vi nu ser i EASY-1 gör att vi kan nå ut och hjälpa personer med typ 2-diabetes även i Region Stockholm, säger Damon Tojjar, läkare och medicinsk ledare för EASY-Diabetes vid Lunds universitets diabetescentrum.

De slutgiltiga resultaten tillsammans med ytterligare viktiga, spännande fynd presenteras när EASY-1-studien avslutas hösten 2019.