snus

Snusning ökar risken för diabetes typ 2

onsdag, 14 juni, 2017

En ny studie har visat att risken för diabetes typ 2 ökar med 70 procent om man snusar en dosa eller mer per dag.

Forskare vid Karolinska Institutet har tillsammans med forskare från Umeå och Lunds universitet, studerat vilka hälsoeffekter snusning har på män. Resultaten, som publicerats i Journal of Internal Medicine, visar att om man snusar en dosa eller mer per dag, så ökar risken för diabetes typ 2 med 70 procent.
Konsumerar man omkring 5-6 dosor snus per vecka visar studien en 40-procent riskökning.
– Precis som andra levnadsvanor, såsom kost och fysisk inaktivitet, har också snusning visat sig påverka risken för diabetes typ 2, säger Sofia Carlsson, forskaren bakom studien, till Leva med diabetes.
Totalt 54 500 män har följts, mellan åren 1990 och 2013, baserat på data från fem olika studier. Under dessa år drabbades 2441 av dem av typ 2-diabetes.
– En av studierna är utförd i Malmö och en i Västerbotten, vilket gör att vi har täckning från norr till söder, säger Sofia Carlsson.
I och med studiens storlek har man kunnat beräkna snusets effekter på män som aldrig har rökt, något som stärker resultaten ytterligare menar Sofia Carlsson:
– Eftersom vi har uteslutit de som blandbrukar snus och cigaretter så påverkas inte resultaten.
Anledningen till att samma studie inte gjorts på kvinnor är på grund av att snusning är relativt ovanligt hos kvinnor.
Ingen ökad risk upptäcktes för personer som slutat snusa, vilket tyder på att man kan minska risken genom tobaksstopp.
Maria Tjernström